08 iunie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: mai 28, 2023

Cu privire la Raportul privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Soroca pentru anul 2022

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă „Ina Popescu”

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate  Slobozia Cremene

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Parcani

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate  Căinarii Vechi

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Cosăuți 

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Visoca

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni 

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi”

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate  Nimereuca „Veaceslav Gonța”

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate  Vasilcău

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Vădeni

Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Racovăț

Cu privire la Raportul privind activitatea ÎM ”Hoterm-Service” pentru anul 2022

Cu privire la Raportul privind activitatea IP „IAS Gunnar Due Gundersen” pentru anul 2022

Cu privire la Raportul privind activitatea IP Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Azilul ,,ACASĂ” pentru anul 2022

Cu privire la Raportul privind activitatea IP Teatrul ,,Veaniamin Apostol” pentru anul 2022

Cu privire la Raportul privind activitatea IP Centrul Comunitar Multifuncțional ,,Împreună”

Cu privire la Raportul privind activitatea IP  Gimnaziul Dărcăuți pentru anul 2022

Cu privire la Raportul privind activitatea IP Gimnaziul Rudi pentru anul 2022

Cu privire la Raportul privind activitatea IP Gimnaziul Bădiceni pentru anul 2022

Raport privind mersul realizării proiectului investițional transfrontalier ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”

Cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc din cadrul Instituției Publice Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „O ȘANSĂ”

Raport privind mersul realizării proiectului investițional transfrontalier ”Construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca”

Cu privire la neînsușirea în anul bugetar 2022 a mijloacelor financiare alocae DASPF Soroca pentru implementarea măsurilor de asistență pentru copii în baza Memorandumului încheiat înre MMPS și UNICEF

Cu privire la Raportul privind activitatea ÎM ”Centrul Stomatologic raional Soroca” pentru anul 2022

Cu privire la transmiterea în comodat  a unor bunuri imobile

Cu privire la examinarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 36 din 16 iulie 2021

Cu privire la Planul  de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2022

Cu privire la solicitarea transmiterii în comodat a bunurilor imobile

Cu privire la solicitarea transmiterii în proprietate a bunurilor imobile

Cu privire la rezoluționarea  locaţiunii

Cu privire la repartizarea locuinţei sociale

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat

Cu privire la proiectul de investiții „Reparații „Biblioteca Basarabia” din municipiul Soroca”

Cu privire la modificarea anexei deciziei Consiliului rational Soroca nr. 2/7 din 01 februarie 2023 Cu privire la aprobarea Programului de reparații și întreținere a drumurilor publice locale, din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2023

Cu privire la defrișarea arborilor din zona drumului public local L103 Volovița-Vasilcău, din raionul Soroca

Cu privire la acordul pentru amplasarea rețelelor inginerești

Cu privire la Raportul privind inventarierea anuală a patrimoniului instituțiilor publice finanțate din bugetul raional Soroca

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale

Cu privire la organizarea odihnei în sezonul estival 2023 în Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”

Cu privire la modificarea unor Decizii

Cu privire la funcția de șef al Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Racovăț

 

Facebook Comments

Share this post