11 februarie 2021/proiecte de decizie

Comments: 0 Post Date: ianuarie 31, 2021

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a raionului soroca pentru anii 2021-2024

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2021

“Cu privire la Rețeaua Start -Up Hub: Laboratoare antreprenoriale (RLA) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)”

Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

Cu privire la Raportul Inspecției Sociale Nr. 05/635 din 04.12.2020 și aprobarea Planului de acțiuni în vederea eficientizării activității DASPF Soroca referitor la acordarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Componența raională

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului de proiecte înaintate de Consiliile de Elevi

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2021

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu  privire la aprobarea și executarea proiectului tehnic privind ”Reconstrucția drumului public local L83, R14 – Oclanda – Cremenciug – R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00-Pc 64+20; Pc 74+40 – Pc 80+20)”

Cu  privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2021

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă

Cu privire la  atribuirea IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă numelui Ina Popescu

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor,  anul naşterii 2005 şi încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil pe perioada anului 2021

 

Facebook Comments

Share this post