17 septembrie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 septembrie 2019:

Cu privire la executarea temporară a atribuţiilor de secretar al CR Soroca”.

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019

Cu privire la modificarea transmiterii unor bunuri IMSP SR Soroca „A. Prisacari”.

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune.

Cu privire la permisiunea de transmitere în locaţiune a unui bun imobil.

Cu privire la solicitarea transmiterii în comodat a bunului imobil Consiliului comunal Căinarii Vechi cu nr. cadastral 7815114.003.001 cu suprafaţa de 192 m.p al etajului doi a fostei clădiri a CMF pentru amplasarea Şcolii de muzică din satul Căinarii Vechi.

Facebook Comments

social position

Share this post