21 decembrie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: decembrie 15, 2023

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

Cu privire la încetarea mandatelor Vicepreședinților raionului Soroca

Cu privire la acordul pentru amplasarea rețelelor inginerești

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară tinerilor anul nașterii 2008și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe perioada anului 2024

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului raional soroca pentru anul 2024  

Cu privire la la acordul de dare în locațiune a unor bunuri

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice locale în perioada de iarnă a anului 2024

Cu privire la modificarea anexei Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 2/7 din 01 februarie 2023

Cu privire la aprobarea bugetului raional Soroca pentru anul 2024 în prima lectură  

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2024  

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate/director al Instituției publice/administrator al Întreprinderii Municipale

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante  

Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină

Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere

Cu privire la  desemnarea reprezentanților Consiliului raional Soroca în instanțele de judecată

Cu privire la acceptarea unor bunuri cu titlu gratuit

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023

Cu privire la aprobarea bugetului raional Soroca pentru anul 2024 în lectura a doua 

Cu privire la stabilirea salariului de funcție personalului de conducere a IMSP Centre de Sănătate

Cu privire la suspendarea raportului de muncă

Cu privire la delegarea împuternicirilor

Cu privire la acordarea concediului neplătit

Cu privire la reforma sistemului de asistență socială „Restart”

Cu privire la defrișarea arborilor

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la organaele de conducere a Întreprinderilor Municipale

Cu privire la instituirea Comisiei pentru bneficiarii locuințelor sociale

Facebook Comments

Share this post