29 noiembrie 2018 / proiecte de decizie

Comments: 0 Post Date: mai 8, 2019

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 29 noiembrie 2018:

Cu privire la numirea dnei Mușenco Angela în funcția publică de șef al Direcției Învățamînt Soroca

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile

Cu privire la abrogarea și modificarea unor poziții în decizia nr. 24/07 din 30.05.2018 ,,Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

Cu privire la repartizarea locuințelor sociale

Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ,,Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locațiune

Cu privire la transmiterea a unor bunuri

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019

Cu privire la reorganizarea gimnaziului ,,Gheorghe Nastas din s. Hristici

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

,,Cu privire la permisiunea amplasării monumentelor în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl” și ,,În memoria victimelor represiunilor politice”

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în prima lectură

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în lectura a doua

Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2019

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară tinerilor anul nașterii 2003 și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe perioada anului 2019

Cu privire la Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A. Prisacari

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului raional Soroca

Facebook Comments

Share this post