30 septembrie 2022/ proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: septembrie 23, 2022

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la atribuirea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a numelui ”Nicolae Bulat”

Cu privire la  deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A. Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la acorul de transmitere în subcomodat

Cu privire la permisiunea transmiterii în locațiunii

Cu privire  la darea în locațiune prin licitația ”cu strigare” a spațiului neutilizat

Cu privire la rezoluționarea locațiunii

Cu privire la acceptarea primirii unor bunuri

Cu privire la constituirea Instituției Publice ”Centrul Raional pentru Tineret Soroca”

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/15 din 17.02.2022 ”Cu privire la aprobarea Programului reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2022”

Cu privire la sesizarea Direcției Generale Teritoriale „Nord” al Centrului Național

Cu pivire Cu privire la sesizarea Direcției Generale Teritoriale „Nord”al Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr.12/3594 din 29.08.2022

Cu privire la corelarea și modificarea bugetului raional pe anul 2022

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

 

 

Facebook Comments

Share this post