5 august 2022/ proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: iulie 26, 2022

Cu privire la comisia mixtă de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public 

Cu privire la raportul de activitate al IP Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe (CRESP) pentru anul 2021 

Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici

Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul Voloave

Cu privire la  raportul de activitate al IP Gimnaziul Racovăț

Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul Rublenița

Cu privire la rezultatele inspecției financiare 

Cu privire la rezultatele inspecției financiare la IP Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la lichidarea subunității Țepilova a IP Liceul Teoretic ”Ion Creangă”

Cu privire la lichidarea IP Școala Primară Ocolina  

Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Regina Maria 

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe 

Cu privire la crearea filialelor Centrului de Resurse pentru Tineret ”DACIA” în localitățile Bădiceni și Vasilcău

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Cu privire la repartizarea locuinței sociale

Cu privire la beneficiarii caselor sociale

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu AO Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii/CNPAC

Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2022

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la aprobarea Programului raional de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Raional Soroca

Cu privire la conferirea Titlului ,,Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” dlui Luca Nichifor

Cu privire la conferirea Titlului ,,Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” dlui Solovei Alexandru  

Facebook Comments

Share this post