5 mai 2022 / proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: aprilie 30, 2022

Cu privire la  raportul de activitate al IMSP Centrele de Sănătate pentru anul 2021

Cu privire la  raportul de activitate al IMSP Centrele de Sănătate pentru anul 2021

Cu privire la raportul de activitate al IMSP Spitalul raional Soroca ”A.Prisacari”

Cu privire la acceptarea primirii bunului cu titlu gratuit

Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2021

Cu privire la darea de seamă anuală a Î.M. ”HOTERM-SERVICII” pentru anul 2021

Cu privire la  raportul de activitate al IP LT ”C. Stere” din or. Soroca

Cu privire la raportul de activitate al IP LT ”P. Rareș” din or. Soroca

Cu privire la raportul de activitate al IP LT ”I. Creangă” din or. Soroca

Cu privire la raportul de activitate al IP LT ”A. Pușkin” din or. Soroca

Cu privire la raportul de activitate al IP ”IAS Gunnar Due Gundersen” pentru anul 2021

Cu privire la darea de seamă a Instituției Publice Teatrul ”Veniamin Apostol” pentru anul 2021

Cu privire la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a autorului monumentului de for public ”Poetul Dumitru Matcovschi”

Cu privire la prelungirea comodatului

Cu privire la Planul de acțiuni al Consiliului Raional Soroca pentru anul 2021

Cu privire la prelungirea locațiunii

Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Secției Cultură și Turism

Cu privire la solicitarea de dare în comodat a unui bun imobil

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la funcția de șef al Direcției Finanțe

Cu privire la delegarea Președintelui raionului Soroca atribuțiilor pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere

Cu privire la indemnizația consilierilor raionali

Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare

Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea persoanelor care solicită acordarea indemnizației unice

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022

Cu privire la rezoluțiunea comodatului

Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

Cu privire la beneficiarii caselor sociale

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat 

Cu privire la Acordul de parteneriat

Cu privire la modificarea  Deciziei  nr. 1/15 din 17.02.2022 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2022”

 

Facebook Comments

Share this post