Președintele Raionului Soroca

Ghenadie Muntean

Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate;
* asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
* coordonează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional, serviciilor publice  descentralizate din cadrul raionului; exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
* asigură executarea deciziilor consiliului raional; contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor.

Zile de primire: Luni, orele:10:00-12:00
Telefon +(373)230-2-26-50

 

+(373)230-2-20-58

E-mail presedinte@soroca.org.md