Proiecte de decizie propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului Municipal pe data de 5.12.2019

Comments: 0 Post Date: decembrie 3, 2019

Primăria municipiului Soroca anunță convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Soroca pentru joi, 5 decembrie 2019, cu începere de la ora, 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 38/15 din 29.03.2019 “Cu privire la structura și statele de personal a Primăriei mun. Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marina Zabulica, specialist

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 25.08.2015 “Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1 din 26.04.2012 “Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei oraşului în formulare nouă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marina Zabulica, specialist

 1. Cu privire la alegerea viceprimarului.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Lilia Pilipeţchi, primar.

 1. Cu privire la alegerea viceprimarului.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Lilia Pilipeţchi, primar.

 1. Cu privire la alegerea viceprimarului.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Lilia Pilipeţchi, primar.

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 40/11 din 13.06.2019 „Cu privire la modificarea şi completarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2019”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la comasarea şi lichidarea unor filiale ale bibliotecii municipale „Mihai Sadoveanu”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

8.1. cet. Holodov Valentina;

8.2. cet. Russu Pelaghia;

8.3. cet. Asaula Raisa;

8.4. cet. Gherman Elena;

8.5. cet. Vamiş Serghei;

8.6. cet. Panas Zinovia;

8.7. cet. Slivinscaia Lidia;

8.8. cet. Druţa Vasile;

8.9. cet. Verejeanu Alexei;

8.10. cet. Marchitan Vladimir;

8.11. cet. Costeţchi Maria;

8.12. cet. Melnic Elena

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/M nr. 40/14.10 din 13.06.2019 „Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Todirel Boris”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/M nr. 40/14.18 din 13.06.2019 „Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Vovc Ioana”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/M nr. 40/14.16 din 13.06.2019 „Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Rotari Rodica”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/M nr. 40/14.11 din 13.06.2019 „Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Cuzneţova Irina”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/M nr. 40/14.17 din 13.06.2019 „Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cet. Gorceag Ina”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valentina Senco, specialist.

 1. Cu privire la delegarea persoanelor pentru a fi incluse în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere şi execuţie din cadrul APL nivelul I.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marina Zabulica, specialist

 1. Cu privire la delegarea unei persoane pentru a fi inclusă în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile preşcolare, extraşcolare, învăţământ general.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marina Zabulica, specialist

 1. Cu privire la darea în comodat a încăperii de pe str. M. Malamud, 30, Asociaţiei Obşteşti „Organizația veteranilor de război și muncă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Maxim Sanalatii, specialist

 1. Cu privire la executarea hotărîrii de judecată cu nr. 3CA-5/12 din 20.06.2012 şi a încheierilor judecătoreşti nr. 25-57/19 din 19 iulie 2019 şi nr. 2-833/19 din 02.08.2019.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la declararea insolvabilității SA „Regia Apă Canal Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primar

         Raportor: M. Ojog, administratorul SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 04.12.2019, ora 9.00, biroul nr. 414 – Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

 04.12.2019, ora 10.00, biroul nr. 414  – comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

 04.12.2019, ora 11.00, biroul nr. 414 – comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

*-*-*

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Share this post