Noutăți

Dezbatere despre ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 11 februarie 2021

Dezbatere despre ultima ședință a Consiliului Raional Soroca cu consilierul Mihai Mâțu, din fracțiunea Pentru Ținut Sorocean. La dezbatere au fost invitați și consilieri din celelalte fracțiuni, dar care nu au venit. Transmisiunea este difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate [...]

Read more...

Dezbateri privind elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2025

Transmisiunea a fost difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără [...]

Read more...

Consultări publice ale proiectului economico-social Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2024.

Transmisiunea a fost difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără [...]

Read more...

Recomandările Consiliului pentru Participare din raionul Soroca pentru proiectul Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2025

Consiliul Raional Soroca a propus la sfârșitul lunii decembrie pentru consultări publice proiectul Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2025. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca a transmis autorităților raionale un demers pentru prelungirea termenului consultărilor publice a proiectul Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca și organizarea consultărilor publice fizic într-o ședință clasică și paralel online. Totodată CPR a venit și cu o serie de recomandări, pe care le găsiți mai jos.

Read more...

Cetățenii din raionul Soroca sunt invitați la consultările publice ale proiectului economico-social Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2024

Consiliul Raional Soroca invită cetățenii la 26 ianuarie 2021, ora 14.00 în holul Palatului de Cultură a municipiului Soroca (str. Independenței,74), la consultări publice ale proiectului economico-social Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2024. Proiectul strategiei poate fi consultat aici – soroca.org.md/jpg/dispozitii/2020/1001.pdf Deocamdată autoritățile raionale nu au acceptat propunerea Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca pentru ca aceste consultări publice să fie mixte, adică cu prezența fizică și online.

Read more...

Cetățenii pot veni cu recomandări la Strategia de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2025

Consiliul Raional Soroca a propus pentru consultări publice proiectul Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2025. Strategia în varianta actuală rерrеziпtă un document revizuit рriп, actualizarea datelor statistice utilizate репtru analiza sосiо-есопоmiсă а rаiоnului, contabilizarea рrоgrеsеlог înregistrate îп реriоаdа de imрlеmепtаrе а strategiei (2016-2020), identificarea а noi domenii de iпtеrvenție, se spune în document. Sugestiile pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2021-2025, supusă consultărilor publice, pot fi expediate în scris până la [...]

Read more...

Ședința consiliului local Vărăncău din 24 decembrie

Transmisiunea este difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut [...]

Read more...

Ședința comisiei de specialitate pentru buget, consiliul local Vărăncău

Transmisiunea este difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut [...]

Read more...

Ședința Comisiei pentru dezvoltare economică, a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului a Consiliului raional Soroca 15.12.2020

Transmisiunea a fost difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără [...]

Read more...

Ședința Comisiei pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului a Consiliului raional Soroca 15.12.2020

Transmisiunea a fost difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără [...]

Read more...