Noutăți

august 2020 / proiecte de decizie

Cu privire la transmiterea unor bunuri SA ”RED-NORD” Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune Cu privire la expunerea la licitație a unor bunuri imobile Cu privire la transmiterea unor bunuri Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional Soroca nr.01/03 din 15.11.2019 ”Cu privire la comisiile de specialitate ale Consiliului raional Soroca” Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării [...]

Read more...

Consultări publice ale proiectelor de decizie organizate de Consiliul Raional Soroca – 29 mai

La 29 mai au fost organizate Consultări publice ale proiectelor de decizie ce vor fi incluse în ordinea de zi a ședinței Consiliul Raional Soroca din 3 iunie 2020. Transmisiunea este difuzată pe platforma euparticip.md de către secretariatul Consiliul pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția [...]

Read more...

29 mai – ziua în care autoritățile locale vor consulta sorocenii

Vineri, 29 mai este ziua în care administrația publică locală și-a propus să consulte opinia cetățenilor din municipiul și raionul Soroca. Este vorba de consultările publice ale unor proiecte de decizie, considerate de autorități mai importante, și care vor fi examinate la ședința Consiliului Municipal și a Consiliului Raional din luna iunie. Astfel, vineri, 29 mai, de la ora 10:00, Consiliul Raional Soroca invită cetățenii la consultările publice ce vor avea loc în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca. [...]

Read more...

811 519,00 lei au fost adunați în campania de colectare de fonduri inițiată de Consiliul Raional Soroca

Consiliul raional Soroca a făcut publică lista actualizată a celor care au susținut campania de colectare a fondurilor de susținere a instituțiilor medico-saniatare publice din raionul Soroca lansată acum două luni. Suma totală a banilor acumulați de la persoanele juridice și fizice a fost de 811 519,00 lei. În numele beneficiarilor, Consiliul Raional Soroca aduce sincere mulțumiri tuturor persoanelor fizice și juridice pentru donații. Mijloacele financiare donate au fost direcționate pentru achiziționarea echipamentului de protecție destinat personalului medical și pacienților [...]

Read more...

Dialog despre învățământul din raionul Soroca în perioada pandemiei cu Angela Mușenco, șefa Direcției Învățământ Soroca.

*** Platforma euparticip.md este gestionată de către secretariatul Consiliul pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. 🤝🤝🤝 Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană [...]

Read more...

Bugetul raionului a fost modificat: cu un milion și cinci sute de mii de lei s-a suplinit Fondul de rezervă

A fost făcută publică decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca nr.8 din 01 aprilie 2020 privind instituirea regimului de carantină pe teritoriul municipiului Soroca. Astfel aflăm că s-a арrоbat modificarea Bugetului Consiliului raional Soroca pentru anul 2020 prin majorarea Fопdului de rеzеrvă а bugetului raional cu suma de 1500,0 mii lei, mijloace financiare саrе vоr fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor се țin de susținerea instituliilor medicale din rаiоп, pentru рrосurarea echipamentului песеsаr în scopul prevenirii și combaterii răspândirii infecției COVID-19. [...]

Read more...