Proiecte de decizii 2021

22 aprilie 2021/proiecte de decizie

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca Nouă pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Visoca pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Nimereuca pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Parcani pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vădeni pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vasilcău pentru anul 2020 Cu [...]

Read more...

11 februarie 2021/proiecte de decizie

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a raionului soroca pentru anii 2021-2024 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2021 “Cu privire la Rețeaua Start -Up Hub: Laboratoare antreprenoriale (RLA) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)” Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu Cu privire la Raportul Inspecției Sociale Nr. 05/635 din 04.12.2020 și aprobarea Planului de acțiuni în vederea eficientizării activității DASPF Soroca referitor la acordarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece [...]

Read more...