Proiecte de decizii 2022

29 noiembrie 2022/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la aprobarea bugetului  raional Soroca pentru anul 2023 în prima lectură Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea la evidență militară tinerilor anul nașterii 2007 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe perioada anului 2023 Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite, pentru anul de studii 2021-2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la  autorizarea casării manualelor [...]

Read more...

30 septembrie 2022/ proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la modificarea unor decizii Cu privire la atribuirea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a numelui ”Nicolae Bulat” Cu privire la  deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A. Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la acorul de transmitere în subcomodat Cu privire la permisiunea transmiterii în locațiunii Cu privire  la darea în locațiune prin licitația ”cu strigare” [...]

Read more...

5 august 2022/ proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la comisia mixtă de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public  Cu privire la raportul de activitate al IP Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe (CRESP) pentru anul 2021  Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul Voloave Cu privire la  raportul de activitate al IP Gimnaziul Racovăț Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul Rublenița Cu privire la rezultatele inspecției financiare  Cu [...]

Read more...

6 iunie 2022 / proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă ”Ina Popescu” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției Agricultură și Alimentație Soroca Cu privire la corelarea și modificarea bugetului raional pe anul 2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă Cu privire la modificarea unor decizii

Read more...

5 mai 2022 / proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la  raportul de activitate al IMSP Centrele de Sănătate pentru anul 2021 Cu privire la  raportul de activitate al IMSP Centrele de Sănătate pentru anul 2021 Cu privire la raportul de activitate al IMSP Spitalul raional Soroca ”A.Prisacari” Cu privire la acceptarea primirii bunului cu titlu gratuit Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2021 Cu privire la darea de seamă anuală a Î.M. ”HOTERM-SERVICII” pentru anul 2021 Cu privire la  raportul de activitate al IP [...]

Read more...