Proiecte de decizii 2023

27 septembrie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Raportul privind activitatea Instituției Publice Gimnaziul ,,Anatol Pînzaru” din s.Pîrlița pentru anul 2022” Cu privire la Raportul privind activitatea Instituției Publice Gimnaziul Cerlina pentru anul 2022 Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca Cu privire la Raportul privind activitatea Instituției Publice Gimnaziul Schineni pentru anul 2022 Cu privire la acordul pentru amplasarea rețelilor inginerești Cu privire la solicitarea acordului unității administrativ-teritoriale de nivelul I, municipiul Soroca Cu privire la rezultatele Inspecției Financiare Cu privire la modificarea unor decizii Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate [...]

Read more...

15 august 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la acordul pentru amplasarea rețelelor inginerești Cu privire la transmiterea în locațiune a unui bun imobil Cu privire la defrișarea arborilor de pe teritoriul aferent al instituțiilor: IP Liceul teoretic „A.Pușkin”, str.Independenței,79 și IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”, str.M. Kogălniceanu,1 Cu privire la modificarea unor Decizii Cu privire la rezultatele Inspecției Financiare Cu privire la transmiterea unor bunuri Cu privire la solicitarea constituirii dreptului de superfice Cu privire la Raportul semianual privind executarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la corelarea și modificarea bugetului raional penru anul 2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din [...]

Read more...

27 iulie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la acordul pentru amplasarea rețelelor inginerești Cu privire la transmiterea în locațiune a unui bun imobil Cu privire la defrișarea arborilor de pe teritoriul aferent al instituțiilor: IP Liceul teoretic „A.Pușkin”, str.Independenței,79 și IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”, str.M. Kogălniceanu,1 Cu privire la modificarea unor Decizii Cu privire la rezultatele Inspecției Financiare Cu privire la transmiterea unor bunuri Cu privire la solicitarea constituirii dreptului de superfice Cu privire la Raportul semianual privind executarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la corelarea și modificarea bugetului raional penru anul 2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din [...]

Read more...

08 iunie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Raportul privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Soroca pentru anul 2022 Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă „Ina Popescu” Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate  Slobozia Cremene Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate Parcani Cu privire la Raportul privind activitatea pentru anul 2022 a IMSP Centrul de Sănătate  Căinarii Vechi Cu privire la Raportul privind [...]

Read more...

10 aprilie 2023/proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la proiectul „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova” Cu privire la funcția de director al Insituției Publice „Casa Comunitară” Voloave” Cu privire la funcția director al Instituției Publice Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „O șansă”  Cu privire la modificarea unor Decizii Cu privire la  notificările Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat

Read more...

23 martie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca  Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca-Nouă ,,Ina Popescu’’  Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Bădiceni Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Visoca Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene    Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Nimereuca ”Veaceslav Gonța”   Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Parcani   Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vasilcău Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vădeni   Cu privire [...]

Read more...

1 februarie 2023/proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional  pentru anul 2023  Cu privire la rezoluționarea locațiuni Cu privire la  repartizarea locuinței sociale Cu privire la prelungirea comodatului Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022  Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2023 Cu privire la modificarea bugetului  raional pentru anul 2023

Read more...

12 ianuarie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Municipală ”Hoterm-Servicii”, pentru anul 2023 Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului raional Soroca nr. 03/11 din 18 august 2011 Cu privire la rezoluționarea locațiunii Cu privire la repartizarea locuinței sociale Cu privire la corealarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la încetarea raportului de muncă a directorului Instituției Publice ”Casa Comunitară” s. Voloave Cu privire la numirea în funcție Cu privire [...]

Read more...