Proiecte de decizii 2023

Ședința Comisiei pentru dezvoltarea socială, cultură, educație, sport și tineret a Consiliului raional Soroca din 21.03.2023

*-* Transmisiunea este difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinței [...]

Read more...

23 martie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca  Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca-Nouă ,,Ina Popescu’’  Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Bădiceni Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Visoca Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene    Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Nimereuca ”Veaceslav Gonța”   Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Parcani   Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vasilcău Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vădeni   Cu privire [...]

Read more...

1 februarie 2023/proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional  pentru anul 2023  Cu privire la rezoluționarea locațiuni Cu privire la  repartizarea locuinței sociale Cu privire la prelungirea comodatului Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022  Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2023 Cu privire la modificarea bugetului  raional pentru anul 2023

Read more...

12 ianuarie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Municipală ”Hoterm-Servicii”, pentru anul 2023 Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului raional Soroca nr. 03/11 din 18 august 2011 Cu privire la rezoluționarea locațiunii Cu privire la repartizarea locuinței sociale Cu privire la corealarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la încetarea raportului de muncă a directorului Instituției Publice ”Casa Comunitară” s. Voloave Cu privire la numirea în funcție Cu privire [...]

Read more...