Proiecte de decizii 2018

23 martie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca  Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca-Nouă ,,Ina Popescu’’  Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Bădiceni Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Visoca Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene    Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Nimereuca ”Veaceslav Gonța”   Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Parcani   Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vasilcău Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vădeni   Cu privire [...]

Read more...

1 februarie 2023/proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional  pentru anul 2023  Cu privire la rezoluționarea locațiuni Cu privire la  repartizarea locuinței sociale Cu privire la prelungirea comodatului Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022  Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2023 Cu privire la modificarea bugetului  raional pentru anul 2023

Read more...

12 ianuarie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Municipală ”Hoterm-Servicii”, pentru anul 2023 Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului raional Soroca nr. 03/11 din 18 august 2011 Cu privire la rezoluționarea locațiunii Cu privire la repartizarea locuinței sociale Cu privire la corealarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 Cu privire la încetarea raportului de muncă a directorului Instituției Publice ”Casa Comunitară” s. Voloave Cu privire la numirea în funcție Cu privire [...]

Read more...

29 noiembrie 2022/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la aprobarea bugetului  raional Soroca pentru anul 2023 în prima lectură Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea la evidență militară tinerilor anul nașterii 2007 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe perioada anului 2023 Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite, pentru anul de studii 2021-2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la  autorizarea casării manualelor [...]

Read more...

30 septembrie 2022/ proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la modificarea unor decizii Cu privire la atribuirea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a numelui ”Nicolae Bulat” Cu privire la  deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A. Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la acorul de transmitere în subcomodat Cu privire la permisiunea transmiterii în locațiunii Cu privire  la darea în locațiune prin licitația ”cu strigare” [...]

Read more...

6 iunie 2022 / proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă ”Ina Popescu” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției Agricultură și Alimentație Soroca Cu privire la corelarea și modificarea bugetului raional pe anul 2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă Cu privire la modificarea unor decizii

Read more...

5 mai 2022 / proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la  raportul de activitate al IMSP Centrele de Sănătate pentru anul 2021 Cu privire la  raportul de activitate al IMSP Centrele de Sănătate pentru anul 2021 Cu privire la raportul de activitate al IMSP Spitalul raional Soroca ”A.Prisacari” Cu privire la acceptarea primirii bunului cu titlu gratuit Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2021 Cu privire la darea de seamă anuală a Î.M. ”HOTERM-SERVICII” pentru anul 2021 Cu privire la  raportul de activitate al IP [...]

Read more...

4 noiembrie 2021/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de studii 2020-2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la acceptarea recepționării tehnicii de calcul la preț nou Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe Cu privire la rezoluțiunea comodatului Cu privire la numirea domnului Vladimir Ceban în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ”Hotem-Service” a Consiliului raional Soroca Cu privire la solicitarea prelungirii comodatului Cu privire la [...]

Read more...