Proiecte de decizii 2019

9 aprilie 2020 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 9 aprilie 2020:   Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la numirea dlui Nicuța Vladimir în funcție de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei, subdiviziune a Consiliului rational Soroca Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la transmiterea unor bunuri Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare și planului de repartizare a activelor Cu privire la modficarea [...]

Read more...

Au fost făcute publice proiectele de decizie pentru următoarea ședință a Consiliului Municipal Soroca

Primăria Municipiului Soroca a prezentat pe site-ul său proiectele de decizie pentru ședința Consiliului Municipal Soroca din 12 martie 2020. Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc pe 10 martie (ora 13.00, biroul primarului – comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială și ora 15.00, biroul nr. 414 – Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului) și 11 martie (ora 13.30, biroul nr. 414 – comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, [...]

Read more...

Proiecte de decizie propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Municipal din 27.12.2019

Primăria municipiului Soroca anunță convocarea ședinței ordinare a Consiliului Municipal Soroca pentru vineri, 27 decembrie 2019, cu începere de la ora, 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional Ordinea de zi Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (în prima lectură). Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Elena Focşa, viceprimar Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (în lectura a doua). Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Elena Focşa, viceprimar Cu privire la programul de activitate al Consiliului Municipal [...]

Read more...

Proiecte de decizie propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului Municipal din 23.01.2020

Joi, 23 ianuarie 2020, cu începere de la ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal. Ordinea de zi: Cu privire la corelarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2020. Cu privire la modificarea cotelor la unele taxe locale. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul [...]

Read more...

2 decembrie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 12 decembrie 2019: Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.27/15 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2019”. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019.

Read more...

21 noiembrie 2019 / proiecte de decizie

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 21 noiembrie 2019: Cu privire la alegerea Președintelui raionului Soroca Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca Cu privire la încetarea mandatelor Președintelui și Vicepreședintelui raionului Soroca  

Read more...

17 septembrie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 septembrie 2019: Cu privire la executarea temporară a atribuţiilor de secretar al CR Soroca”. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019 Cu privire la modificarea transmiterii unor bunuri IMSP SR Soroca „A. Prisacari”. Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. Cu privire la permisiunea de transmitere în locaţiune a unui bun imobil. Cu privire la solicitarea transmiterii în comodat a bunului imobil Consiliului comunal Căinarii Vechi cu nr. cadastral 7815114.003.001 cu [...]

Read more...

11 iunie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 11 iunie 2019: Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Hoterm Servicii” în redacție nouă Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ în redacție nouă Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de director interimar al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă a dlui Tabîrța Mihail, în funcție de director al Întreprinderii Municipale ,, Hoterm Servicii” fondată [...]

Read more...

Cetățenii sunt invitați să consulte proiectele de decizie și să participe la ședința comisiilor de specialitate!

Pentru 11 aprilie 2019, ora 10.00, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Raional (str. Ștefan cel Mare, 5). Proiectele de decizie pot fi consultate aici, iar cetățenii sunt îndemnați să participe la întrunirile comisiilor de specialitate care sunt publice și se vor desfășura în sala de protocol a CR la 8 aprilie 2019. Comisia pentru dezvoltare socială, cultură, educație, sport și tineret – ora 13.00 Comisia pentru întrebări juridice [...]

Read more...