Proiecte de decizii 2019

17 septembrie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 septembrie 2019: Cu privire la executarea temporară a atribuţiilor de secretar al CR Soroca”. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019 Cu privire la modificarea transmiterii unor bunuri IMSP SR Soroca „A. Prisacari”. Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. Cu privire la permisiunea de transmitere în locaţiune a unui bun imobil. Cu privire la solicitarea transmiterii în comodat a bunului imobil Consiliului comunal Căinarii Vechi cu nr. cadastral 7815114.003.001 cu [...]

Read more...

11 iunie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 11 iunie 2019: Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Hoterm Servicii” în redacție nouă Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ în redacție nouă Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de director interimar al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă a dlui Tabîrța Mihail, în funcție de director al Întreprinderii Municipale ,, Hoterm Servicii” fondată [...]

Read more...

Cetățenii sunt invitați să consulte proiectele de decizie și să participe la ședința comisiilor de specialitate!

Pentru 11 aprilie 2019, ora 10.00, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Raional (str. Ștefan cel Mare, 5). Proiectele de decizie pot fi consultate aici, iar cetățenii sunt îndemnați să participe la întrunirile comisiilor de specialitate care sunt publice și se vor desfășura în sala de protocol a CR la 8 aprilie 2019. Comisia pentru dezvoltare socială, cultură, educație, sport și tineret – ora 13.00 Comisia pentru întrebări juridice [...]

Read more...