Uncategorized

Consiliul Raional de Participare din Soroca

Obiectivele proiectului “Facilitarea participării civice în procesul decizional” sunt axate pe contribuirea la asigurarea transparențe alternative a procesului decizional din cadrul activității Consiliului Raional Soroca, facilitarea procesului de implicare a Consiliului Raional de Participare în vederea monitorizării actului de guvernare a autorității publice raionale și modului de luare a deciziilor, inclusiv consultarea deciziilor de o importanță majoră pentru cetățenii raionului Soroca, inclusiv pe informarea și documentarea a persoanelor din grupurile marginalizate despre importanța și drepturile lor de participare în [...]

Read more...

Coaliția Locală a societății civile din municipiul Soroca

Scopul proiectului “PRO-DEM” este de a abilita Coaliția Locală a societății civile în vederea implicării active în procesul decizional din cadrul Primăriei municipiului Soroca. Activitățile propuse spre realizare se bazează pe două obiective majore, ce țin de contribuirea la asigurarea din partea Coaliției Locale a societății civile a unei transparențe alternative a procesului decizional din cadrul activității Primăriei municipiului Soroca și facilitarea procesului de implicare a Coaliției Locale a societății civile în vederea monitorizării actului de guvernare a Primăriei [...]

Read more...

12 decembrie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 12 decembrie 2019: Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.25/04 din 11.07.2018 „Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Raional Soroca în instanţele de judecată”. Cu privire la suspendarea raporturiolr de serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința părților. Cu privire la dispunerea măsurilor pentru încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil, pe perioada anului 2020 Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luare la evidență [...]

Read more...

Consultările publice ale proiectelor de decizii care prezintă interes public pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 12 decembrie 2019

Astăzi Consiliul Raional Soroca a invitat cetățenii la consultări publice ale proiectelor de decizie care prezintă interes public, acestea urmează să fie adoptate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 12 decembrie 2019. Întrunirea s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca. Despre ce s-a discutat la consultările publice vedeți în înregistrarea video transmisă live pe platforma euparticip.md de către secretariatul Consiliul pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. Recomandările pe [...]

Read more...

La Soroca s-a desfășurat în premieră Forumul anual al Democrației

Evenimentul este o activitate de totalizare a activității Consiliului Raional de Participare (CRP), care pe parcursul ultimului an a monitorizat activitatea Consiliului Raional Soroca și a ajutat la transparentizarea activităților administrației publice locale. La Forum au fost prezentate cele mai semnificative rezultate obținute la trei categorii: Asigurarea transparenței în procesul decizional de CRP; Implicarea CRP în consultarea Consiliului Raional Soroca în privința proiectelor de decizie; Sensibilizarea și implicarea de către CRP a grupurilor marginalizate de cetățeni în procesul decizional. [...]

Read more...

15 august 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 septembrie 2019: Cu privire la activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca în I–l simestru al anului 2019. Cu privire la darea de seamă al IP ,,Incubatorul de Afaceri din Soroca Gunnar Due-Gundersen”. Cu privire la rezilierea a unor contracte de locațiune. Cu privire la modificarea unor decizii. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr.27/15 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului de reparație și [...]

Read more...

17 septembrie 2019 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 septembrie 2019: Cu privire la executarea temporară a atribuţiilor de secretar al CR Soroca”. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019 Cu privire la modificarea transmiterii unor bunuri IMSP SR Soroca „A. Prisacari”. Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. Cu privire la permisiunea de transmitere în locaţiune a unui bun imobil. Cu privire la solicitarea transmiterii în comodat a bunului imobil Consiliului comunal Căinarii Vechi cu nr. cadastral 7815114.003.001 cu [...]

Read more...

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca / 12 august 2019

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA Ședința ordinară CRP Soroca ORDINEA DE ZI Analiza proiectelor de decizie propuse spre consultare pentru ședința Consiliului Raional Soroca din data de 15 august 2019. Elaborarea și aprobarea recomandărilor la proiecte de decizie propuse spre consultare pentru ședința Consiliului Raional Soroca din data de 15 august 2019. Alte chestiuni la propunerea membrilor CRP Soroca. Secretariat: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA Vezi aici Procesul verbal al ședinței Recomandări pentru Consiliul raional Soroca  

Read more...