Proiecte de decizie propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului Municipal din 23.01.2020

Comments: 0 Post Date: ianuarie 17, 2020

Joi, 23 ianuarie 2020, cu începere de la ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la corelarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2020.
 2. Cu privire la modificarea cotelor la unele taxe locale.
 3. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.
 4. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

4.1. cet. Russu Aliona

4.2. cet. Vlas Ghenadie

4.3. cet. Surujiu Nelea

4.4. cet. Popa Petre

4.5. cet. Popa Ecaterina

4.6. cet. Pîslaru Nicolae

4.7. cet. Cazac Nadejda

4.8. cet. Gluşaneţ Anatoli

4.9. cet. Cîrlan Grigore

4.10. cet. Crăciun Olga

4.11. cet. Bejenaru Valeriu

4.12. cet. Severean Haritina

4.13. cet. Timuş Iulia

4.14. cet. Morari Raisa

4.15. cet. Botnari Zinaida

4.16. membrilor Corului Veteranilor din Soroca

4.17. Centrului de resurse pentru tineri DACIA

4.18. pentru cheltuielile legate de organizarea Caravanei de Crăciun

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan.
 2. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Soroca nr. 1/4 din 20.11.2019 „Cu privire la iniţierea şi formarea comisiilor consultative de specialitate”.
 3. Cu privire la alimentarea persoanelor defavorizate din mun. Soroca.
 4. Cu privire la aprobarea proiectului de formare prin separare a sectorului de pămînt cu nr. cadastral 7801116362.
 5. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.
 6. Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie.
 7. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, instituţii şi organizaţii de stat şi obşteşti.

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

21.01.2020, ora 11.30, biroul nr. 414 – Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

21.01.2020, ora 10.00, biroul nr. 414  – comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.
21.01.2020, ora 12.30, biroul nr. 414  – comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.

*-*-*

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Facebook Comments

Share this post