Proiecte de decizie propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Municipal din 27.12.2019

Comments: 0 Post Date: ianuarie 20, 2020

Primăria municipiului Soroca anunță convocarea ședinței ordinare a Consiliului Municipal Soroca pentru vineri, 27 decembrie 2019, cu începere de la ora, 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional

Ordinea de zi

 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (în prima lectură).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (în lectura a doua).

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la programul de activitate al Consiliului Municipal Soroca pentru semestrul I al anului 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marcel Buşan, secretarul Consiliului Municipal.

 1. Cu privire la executarea hotărîrii de judecată cu nr. 3CA-5/12 din 20.06.2012 şi a încheierilor judecătoreşti nr. 25-57/19 din 19.07.2019 şi nr. 2-833/19 din 02.08.2019.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit:

5.1. str. Ardealului, 6, cet. Baraboş Liubovi

5.2. str. C. Moruzi, 23, cet. Russu Valentina

5.3. str. V. Stroiescu, 43/a, cet. Bruma Clavdia

5.4. str. doctorul Dumitraş, 11, cet. Onică Valentina

5.5. str-la Sînzîenilor, 1, cet. Popescu Ecaterina

5.6. str. Morii, 17-19, cet. Pleşco Igor

5.7. str. Bucovina, 1, cet. Pleşco Lilia

5.8. str-la Ştefan cel Mare, 4, cet. Bantîş Olga

5.9. str-la Ştefan cel Mare, 10, cet. Bursacovscaia Valentina

5.10. str. A. Voiţehovschi, 1, cet. Mardari Victor

5.11. str. V. Stroiescu, 32, cet. Cerari Cristian

5.12. str-la Turghenev, 4, 4/1, cet. Postovanu Nelea

5.13. str. Parşin, 4, cet. Cociurca Anatolii

5.14. str. Ardealului, 5, cet. Ţuşca Tamara

5.15. str. Ardealului, 5, cet. Gjebovschi Victor

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit:

6.1. str. V. Stroiescu, 43/a, cet. Samarina Natalia

6.2. str. Alexandru cel Bun, 56, cet. Cociorva Victor

6.3. str. Dimineţei, 12, cet. Bragarenco Mihail

6.4. str. Vasile Secară, 25, cet. Streleţchi Serghei

6.5. str. N. Testemiţianu, 29, cet. Vrancean Galina

6.6. str. Ac. Pavlov, 19, cet. Sochirca Liudmila, Sochirca Roman

6.7. str. Turghenev, 3, cet. Vovc Victor

6.8. str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Lupaşco Olesea

6.9. str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Lupaşco Serghei

6.10. str. Ştefan cel Mare, 118, cet. Racu Evghenii

6.11. str. V. Stroiescu, 39, cet. Chistol Elena

6.12. str. Tiraspol, 5, cet. Lozan Vitalie.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 9/7 din 27.05.2016 „Cu privire la completarea deciziei C/o nr. 07.11.2013 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”.

Iniţiator: Elena Bodnarenco, consilier

Raportor: Elena Bodnarenco, consilier

 1. 8. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri.

Iniţiator: Ion Babici, consilier

Raportor: Ion Babici, consilier.

 1. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 9/7 din 27.05.2016 „Cu privire la completarea deciziei C/o din 07.11.2013 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist.

 1. Cu privire la examinarea prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare tematice la SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Angela Anici, contabil, SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

 1. Cu privire la modificarea componenţei comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, aprobată prin decizia C/o nr. 8/19 din 03 martie 2016.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valerii Ghimpu, viceprimar.

 1. Cu privire la „Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului municipal Soroca”.

Iniţiator: Ion Babici, consilier

Raportor: Ion Babici, consilier

 1. Cu privire la aprobarea planului încăperilor izolate din str. M. Sadoveanu, 21, cu nr. cadastral 7801111514.01.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist

 1. Cu privire la Raportul de activitate al administratorului SA „Regia Apă-Canal Soroca” şi răspunsul la solicitarea consilierului municipal d-nei Bodnarenco Elena.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Mihail Ojog, administratorul SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

Coraportor: Angela Anici, contabil SA „Regia Apă-Canal Soroca”.

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 25.08.2015 „Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1 din 26.04.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei oraşului în formulare nouă”.

Iniţiatov: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Lialia Pilipeţchi, primarul municipiului

 Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

 26.12.2019, ora 10.00, biroul nr. 414 – Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului.

 26.12.2019, ora 15.30, biroul nr. 414  – comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

 26.12.2019, ora 9.00, biroul nr. 414  – comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

 În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.

*-*-*

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Facebook Comments

Share this post