Strategii

Strategia de dezvoltare socio-economică a Raionului Soroca 2016 – 2020

     Vezi aici

Strategiei de Incluziune Socială a Raionului Soroca pentru anii 2018- 2021

     Vezi aici