11 iunie 2019 / proiecte de decizie

Comments: 0 Post Date: iunie 5, 2019

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 11 iunie 2019:

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Hoterm Servicii” în redacție nouă

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ în redacție nouă

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de director interimar al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’

Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă a dlui Tabîrța Mihail, în funcție de director al Întreprinderii Municipale ,, Hoterm Servicii” fondată de către Consiliul Raional Soroca

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și îndeplinirea temporară a obligațiilor de muncă de Șef interimar al IMSP Centrul de Sănătate Soroca și Visoca, fondate de către Consiliul Raional Soroca

Cu privire la modificarea și completarea unor decizii al Consiliului Raional Soroca

Cu privire la reorganizarea IMSP ,,Centrul de Sănătate Rublenița

Cu privire la organizarea și desfășurarea atestării formațiilor artistice de amatori din Raionul Soroca pentru conferirea /confirmarea titlului de formație <Model>

Cu privire la instituirea BAND Orchestrei a Consiliului Raional Soroca în cadrul Secției Cultură și Turism Soroca

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățămînt

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 17/15 din 29.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea Programului și întreținere a drumurilor publice locale din Raionul Soroca

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Cu privire la aprobarea și finanțarea proiectului ,,Construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca” și aprobarea încheierii Acordului de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Bacău

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil

Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate

Facebook Comments

Share this post