12 ianuarie 2023/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: ianuarie 10, 2023

Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Municipală ”Hoterm-Servicii”, pentru anul 2023

Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului raional Soroca nr. 03/11 din 18 august 2011

Cu privire la rezoluționarea locațiunii

Cu privire la repartizarea locuinței sociale

Cu privire la corealarea bugetului raional pentru anul 2023

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023

Cu privire la încetarea raportului de muncă a directorului Instituției Publice ”Casa Comunitară” s. Voloave

Cu privire la numirea în funcție

Cu privire la desemnarea reprezentanților și delegarea de atribuții

Cu privire la Instituția publică ”Centrul Multifuncțional de servicii sociale ”O Șansă”

 

Facebook Comments

Share this post