20 decembrie 2018 / proiecte de decizie

Comments: 0 Post Date: mai 8, 2019

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 20 decembrie 2018:

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2019

Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil amplasat pe adresa mun. Soroca , str. Mihail Kogîlniceanu nr.1

Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat, transmiterea în comodat a unui bun imobil

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri

Cu privire la acceptarea primirii  bunurilor

Cu privire la acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanţe deosebite, pentru anul de studii 2017-2018

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile

Cu privire la solicitarea transmiterii în proprietatea raionului Soroca a unui teren aferent

Cu privire la prelungirea termenului de transmitere în comodat a bunului imobil- Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ,,Împreună” din satul Rublenița

Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat

Cu privire la transmiterea unui bun

Facebook Comments

Share this post