22 aprilie 2021/proiecte de decizie

Comments: 0 Post Date: aprilie 8, 2021

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca Nouă pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Visoca pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Nimereuca pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Parcani pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vădeni pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vasilcău pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Racovăț pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Cosăuți pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Slobozia-Cremene pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Căinarii-Vechi pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Rudi pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Bădiceni pentru anul 2020

Cu privire la coordonarea contractelor de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Centrele de Sănătate și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul 2021

Cu privire la raportul de activitate economico-financiar al IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” pentru anul 2020

Cu privire la coordonarea contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul 2021

Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic rational Soroca pentru anul 2020

Cu privire la coordonarea contractului de prestare a serviciilor medicale dintre ÎM Centrul Stomatologic rational Soroca și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul 2021

Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Minicipale Hoterm-Service pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice ”IAS Gunnar Due Gundersen” pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună” din s. Rublenița pentru anul 2020

Cu privire la  raportul de activitate al IP Casa   Comunitară Voloave din rl. Soroca pentru anul 2020”

Cu privire la  raportul de activitate al IP Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vîrstnice Azilul ”ACASĂ” din s. Bădiceni, rl. Soroca pentru anul 2020

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Teatrul ”Veniamin Apostol” pentru anul 2020

Cu privire la darea în locațiune prin licitație cu strigare a unor bunuri imobile

Cu privire la executarea Planului  de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2020.

Cu privire la transmiterea  unor bunuri SA „RED-NORD

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Cu privire la transmitere în comodat a unor bunuri

Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia CR nr.33/25 din 17.03.2011

Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupție pentru anii 2021-2023

Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului

Cu privire la aprobarea în redacâie nouă a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei rationale pentru protecția copilului aflat în dificultate

Cu privire la Acordul de parteneriat dintre AO Concordia. Proiecte Sociale și Consiliul Raional Soroca

Cu privire la conferirea dnei Mușenco Anjela, șef al  Direcției  Învățămînt, gradului de calificare

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta Raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la reorganizarea școlii primare Iarova

”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 1/13 din 11.02.2021 ” Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca , pentru anul 2021” ”

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă

Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2021

Cu privire la modificarea statelor de personal

Facebook Comments

Share this post