29 noiembrie 2022/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: noiembrie 25, 2022

Cu privire la aprobarea bugetului  raional Soroca pentru anul 2023 în prima lectură

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea la evidență militară tinerilor anul nașterii 2007 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe perioada anului 2023

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite, pentru anul de studii 2021-2022

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la  autorizarea casării manualelor școlare raportate la mijloace (fonduri) fixe

Cu privire la acceptarea unor bunuri

Cu privire la repartizarea locuinței sociale

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al consiliului raional Soroca penatru anul 2023

Cu privire la  transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil 

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2023

Cu privire la Codul de etică și deontologie 

Cu privire la Instituția Publică Centrul multifuncțional de servicii sociale ”O Șansă”

Cu privire la modificarea anexei nr.1 la decizia Consiliului raional Soroca nr. 1/15 din 17.02.2022 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, din teritoriul raionului Soroca, penatru anul 2022”

Cu privire la gestionarea unor bunuri

Cu privire la acceptarea și transmiterea unor bunuri cu titlu gratuit

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Cu privire la aprobarea bugetului  raional Soroca pentru anul 2023 în a doua lectură

Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2022

Cu privire la  notificările Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat

Cu privire la Acordul de cooperare între județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și raionul Soroca, prin Consiliul raional Soroca din Republica Moldova

Cu privire la aderarea Consiliului raional Soroca la Uniunea Consiliilor Raionale din Moldova (UCRM)

Cu privire la garantarea mijloacelor financiare

Cu privire la Raportul de activitate a Centrului de Resurse pentru Tineret ”DACIA”

Cu privire la încetarea acordului

Cu privire la numire prin transfer

Facebook Comments

Share this post