4 noiembrie 2021/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: octombrie 27, 2021

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de studii 2020-2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la acceptarea recepționării tehnicii de calcul la preț nou

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Cu privire la rezoluțiunea comodatului

Cu privire la numirea domnului Vladimir Ceban în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ”Hotem-Service” a Consiliului raional Soroca

Cu privire la solicitarea prelungirii comodatului

Cu privire la examinarea rezultatelor auditului conformității asupra implimentării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile

Cu privire la examinarea rezultatelor Raportului auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor  publice locale în perioada de iarnă a anului 2022

Cu privire la notificările Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul pentru educația inclusivă

Cu privire la Raportul semianual privind execurarea bugetului raional pe anul 2021  

Cu privire la prelungirea locațiunii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selective a terenirilor proprietate publică, domeniul public a raionului Soroca, ocupate de drumul local L-103

Cu privire la implimentarea proiectului ”Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna județul Iași, România și comuna Vasilcău raionul Soroca, Republica Moldova

Cu privire la coordonarea Planurilor de acțiuni a instituțiilor medico-sanitare din subordine pentru asigurarea funcționalității instituției în condițiile situației exepționale pe piața gazelor naturale  

Facebook Comments

Share this post