7 februarie 2019 / decizii adoptate

Comments: 0 Post Date: mai 21, 2019

Decizii adoptate la Ședința Consiliului Raional Soroca din 7 februarie 2019:

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

Cu privire la normele specifice ale CS Soroca

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri  aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă

Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Cu privire la normele specifice ale CS Visoca

Cu privire la normele specific ale CS Rudi

Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni

Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii-Vechi

Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene

Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca

Cu privire la normele specifice ale CS Parcani

Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni

Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău

Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița

Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț

Cu privire la normele specifice ale CS Cosăuți

Cu privire la  activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca în anul 2018

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2019

Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  de  conducere

Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind  modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din cadrul  Aparatului  Președintelui Raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale

Cu privire la  darea  în locaţiune a 1 m.p.  din imobilul de pe str. Ştefan cel Mare, 5

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile

Cu privire la repartizarea locuinţelor sociale

Cu privire la aprobarea Planului  de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2019

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 3/20 din 7 august 2003 „Cu privire la Consiliul de administrație al Fondului raional de susținere socială a populației” cu modificările și completările ulterioare

Cu privire la examinarea Raportului Inspecției Sociale nr. 52 din 06.09.2018 și aprobarea Planului de acțiuni în vedrea eficientizării activității Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca în scopul implementării recomandărilor Inspecției Sociale privind modul de stabilire și acordare a ajutorului social /APRA

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional „Împreună’’ din satul Rublenița

Cu privire la modificarea și completarea  Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 27/15  din 29.11.2018 „Cu privire la aprobarea  Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale  din raionul Soroca pe anul 2019”

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului raional „Istoria Satului Meu”

Cu privire la modificarea componenței Consiliului de Administrație al IMSP CS Racovăț

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.28/03 din 20 decembrie 2018.

Facebook Comments

Share this post