A fost prelungit termenul concursului la funcția vacantă de mediator comunitar

Comments: 0 Post Date: octombrie 16, 2020

Primăria municipiului Soroca anunța în luna septembrie un concurs de ocupare a funcției vacante de mediator comunitar, iar acum informează despre prelungirea termenului concursului la funcția vacantă. Scopul general al funcției: intermedierea și îmbunătățirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi, instituţiile de stat competente, informează administrația locală.
Amintim sarcinile de bază ale funcției: Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.
Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, Asociaţia obştească din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.
Dosarele de participare la concurs se primesc la sediul Primăria mun.Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, (etajul 4, biroul 419), tel: 067493318- Barbaroș Ina, specialist principal.
Bibliografia concursului:
• Constituţia Republicii Moldova
• Codul Muncii al Republicii Moldova
 Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a structurii-tip a acestuia;
* Hotărârea Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar;
* Hotărâre de Guvern nr. 1356 din 03.12.2008 cu privire la aprobarea Structurii Sistemului informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”;
* Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
* Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale;
* Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
Dosarul de participare la concurs va conţine :
1) cererea de înscriere la concurs adresată primarului;
2) CV-ul (în limba de stat);
3) copia actului de identitate;
4) copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;
5) copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;
6) copia carnetului de muncă dacă este;
7) certificatul medical de sănătate;
8) cazierul judiciar;
9) recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.
Condițiile de participare la concurs: dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 1. La concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă, care nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 2. Cunoaşterea limbii de stat; 3. Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari. 4. Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj. Data-limită de depunere a dosarelor este 02.11.2020.
?? ?? ??
Publicația este difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în cadrul proiectului „PRO-DEM”.
Această publicație este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova” (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent, Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă APE și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Facebook Comments

Share this post