Deciziile Consiliului Municipal

Decizii adoptate la Ședința Consiliului Municipal Soroca din 5 iunie 2020

Cu privire la susţinerea financiară a participanţilor şi văduvilor participanţilor în cel de-al doilea Război Mondial. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă AO „Uniunea Cernobîl din r. Soroca”. Cu privire la aprobarea cheltuielilor din fondul de rezervă, efectuate prin dispoziţiile primarului mun. Soroca în situaţii excepţionale. Cu privire la demersul şefului Serviciului de amenajare şi înverzire privind procurarea unui [...]

Read more...

Decizii adoptate la Ședința Consiliului Municipal Soroca din 23 ianuarie 2020

Cu privire la corelarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2020. Cu privire la modificarea cotelor la unele taxe locale. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă: 4.1. cet. Russu Aliona 4.2. cet. Vlas Ghenadie 4.3. cet. Surujiu Nelea 4.4. cet. Popa Petre 4.5. cet. Popa Ecaterina 4.6. cet. Pîslaru Nicolae 4.7. cet. Cazac Nadejda 4.8. cet. Gluşaneţ Anatoli 4.9. [...]

Read more...

Decizii adoptate la Ședința Consiliului Municipal Soroca din 27 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (în prima lectură). Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Elena Focşa, viceprimar Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 (în lectura a doua). Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Elena Focşa, viceprimar Cu privire la programul de activitate al Consiliului Municipal Soroca pentru semestrul I al anului 2020. Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Marcel Buşan, secretarul Consiliului Municipal. Cu privire la executarea hotărîrii de judecată cu nr. 3CA-5/12 din 20.06.2012 şi a [...]

Read more...

Decizii adoptate la Ședința Consiliului Municipal Soroca din 5 decembrie 2019

  Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 38/15 din 29.03.2019 “Cu privire la structura și statele de personal a Primăriei mun. Soroca”. Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Marina Zabulica, specialist Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 25.08.2015 “Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1 din 26.04.2012 “Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei oraşului în formulare nouă”. Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Marina Zabulica, specialist Cu privire la alegerea viceprimarului. Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: [...]

Read more...