Decizii 2019

Decizii adoptate la Ședința Consiliului Municipal Soroca din 5 decembrie 2019

  Cu privire la abrogarea deciziei C/m nr. 38/15 din 29.03.2019 “Cu privire la structura și statele de personal a Primăriei mun. Soroca”. Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Marina Zabulica, specialist Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 25.08.2015 “Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 14/1 din 26.04.2012 “Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei oraşului în formulare nouă”. Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: Marina Zabulica, specialist Cu privire la alegerea viceprimarului. Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Raportor: [...]

Read more...