Proiecte de decizii 2020

17 decembrie 2020/proiecte de decizie

Cu privire la numirea dnei Vasilachi Luminița în funcție de șef al Instituției medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi ”Vasilachi Ion” Cu privire la privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale la anul 2021 Cu privire la proiectul ”Valorificarea Patrimoniului Istorico-Cultural al  regiunii de dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de istorie și Etnografie din  municipiul Sorioca” Cu privire la proiectul ”Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în regiunea de Dezvoltare Nord”, cod proiect N331019C Cu privire la  formarea prin [...]

Read more...

noiembrie 2020 / proiecte de decizie

Cu privire la transmiterea unor bunuri Cu privire la rezilierea contractului de locațiune Cu privire la repartizarea locuințelor sociale Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil Cu privire la rezoluționarea contractului de comodat Cu privire la transmiterea unor bunuri SA”RED-NORD” Cu privire la materialele de stabilire (actualizare) a hotarelor unității administrativ-teritoriale din cadrul raionului Soroca Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice din raionul Soroca, pentru anul 2020” Cu [...]

Read more...

august 2020 / proiecte de decizie

Cu privire la transmiterea unor bunuri SA ”RED-NORD” Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune Cu privire la expunerea la licitație a unor bunuri imobile Cu privire la transmiterea unor bunuri Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional Soroca nr.01/03 din 15.11.2019 ”Cu privire la comisiile de specialitate ale Consiliului raional Soroca” Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării [...]

Read more...

3 iunie 2020 / proiecte de decizie

Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale  “Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2019 Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale  “Hoterm-Servicii” pentru anul 2019 Cu privire la modificarea deciziei nr. 06/10 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al Direcției Învățământ Soroca și a componenței acestuia” Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului ”Elevul anului” în redacție nouă Cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice [...]

Read more...

8 mai 2020 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din din 8 mai 2020: Cu privire la numirea dlui Nicuța Vladimir în funcție de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei, subdiviziune a Consiliului raional Soroca Cu privire la transmiterea unor bunuri Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare și planului de repartizare a activelor Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției Finanțe pe perioadă determinată Cu privire la aprobarea și executarea proiectului tehnic privind  renovarea a două tronsoane (Pc 40+64-Pc [...]

Read more...

9 aprilie 2020 / proiecte de decizie

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 9 aprilie 2020:   Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la numirea dlui Nicuța Vladimir în funcție de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei, subdiviziune a Consiliului rational Soroca Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la transmiterea unor bunuri Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare și planului de repartizare a activelor Cu privire la modficarea [...]

Read more...

6 februarie 2020 / proiecte de decizie

–          Cu privire la aprobarea statutului IP Teatrul ,,Veniamin Apostol” în redacție nouă     –          Cu privire la modificarea statutului IP Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane Vîrstnice Azilul ,,Acasă” și aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrare   –          Cu privire la aprobarea statutului IP Incubatorul de afaceri Soroca ,,Gunar-Due-Gundersen” în redacție nouă   –          Cu privire la aprobarea regulamentului IP ,,Casa Comunitară” Voloave în redacție nouă   –          Cu privire la aprobarea Regulamentului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ,,La Dumbravă” și a Consiliului de  [...]

Read more...