Proiecte de decizii 2021

4 noiembrie 2021/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de studii 2020-2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la acceptarea recepționării tehnicii de calcul la preț nou Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe Cu privire la rezoluțiunea comodatului Cu privire la numirea domnului Vladimir Ceban în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ”Hotem-Service” a Consiliului raional Soroca Cu privire la solicitarea prelungirii comodatului Cu privire la [...]

Read more...

12 august 2021/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor terenuri agricole Cu privire la prelungirea contractului de locațiune Cu privire la casarea bunurilor Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A.Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei teritoriale [...]

Read more...

13 mai 2021/proiecte de decizie

Cu privire la înaintarea candidaţilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 1/13 din 11.02.2021 ” Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca , pentru anul 2021” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională pentru instituțiile educaționale Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice [...]

Read more...

22 aprilie 2021/proiecte de decizie

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca Nouă pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Visoca pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Nimereuca pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Parcani pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vădeni pentru anul 2020 Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vasilcău pentru anul 2020 Cu [...]

Read more...

11 februarie 2021/proiecte de decizie

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a raionului soroca pentru anii 2021-2024 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2021 “Cu privire la Rețeaua Start -Up Hub: Laboratoare antreprenoriale (RLA) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)” Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu Cu privire la Raportul Inspecției Sociale Nr. 05/635 din 04.12.2020 și aprobarea Planului de acțiuni în vederea eficientizării activității DASPF Soroca referitor la acordarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece [...]

Read more...