Uncategorized

Ședința ordinară a Coaliției Locale a Societății Civile din mun. Soroca / 20 ianuarie 2020

Coaliția Locală a Societății Civile din mun. Soroca Ședința ordinară Coaliției din 20 ianuarie 2020 ORDINEA DE ZI Analiza proiectelor de decizie propuse spre aprobare în cadrul Ședinței ordinare a Consiliului Municipal Soroca din 23.01.2020 Recomandările Coaliției Locale a Societății Civile din mun. Soroca Proces verbal al ședinței

Read more...

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca / 30 aprilie 2020

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA Ședința ordinară CPR Soroca prin Skype ORDINEA DE ZI 1. Analiza Deciziilor Comisiei Pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca. 2. Analiza privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional. 3. Alte aspecte de îmbunătățire și dezvoltare a CRP Soroca. Secretariat: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA Vezi aici: Procesul verbal al ședinței

Read more...

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca / 24 aprilie 2020

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA Ședința ordinară CPR Soroca prin Skype ORDINEA DE ZI 1. Analiza Proiectelor de Decizii ale APL II Soroca. 2. Analiza privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional. 3. Alte aspecte de îmbunătățire și dezvoltare a CRP Soroca. Secretariat: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA Vezi aici: Procesul verbal al ședinței

Read more...

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca / 21 aprilie 2020

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA Ședința ordinară CPR Soroca prin Skype ORDINEA DE ZI 1. Instruirea membrilor CRP Soroca, privitor la analiza Proiectelor de Decizii ale APL II Soroca. 2. Analiza privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional. 3. Alte aspecte de îmbunătățire și dezvoltare a CRP Soroca. Secretariat: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA Vezi aici: Procesul verbal al ședinței

Read more...

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca / 24 martie 2020

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA Ședința ordinară CPR Soroca prin Skype ORDINEA DE ZI 1. Pregătirea primei ședințe trimestriale tematice (în baza priorităților identificate de membrii CRP) cu participarea grupurilor de inițiativă locală, ONG-urilor beneficiare de granturi locale, ONG-uri membre ale CRP. Participare la distanță / on-line (Skype), a membrilor CRP reeșind din starea de Regim de Urgență – instituit de Parlamentul RM la data de 16.03.2020, în contextul pandemiei COVID – 19. 2. Analiza privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul [...]

Read more...

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca / 28 ianuarie 2020

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA Ședința ordinară CPR Soroca ORDINEA DE ZI 1. Alegerea noului președinte al CRP Soroca. 2. Modificarea regulamentului CRP Soroca. 3. Analizarea proiectelor de decizie propuse pentru ședința din 6 februarie 2020. 4. Alte chestiuni la propunerea membrilor CRP Soroca. Secretariat: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA Vezi aici: Procesul verbal al ședinței Recomandări pentru Consiliul raional Soroca

Read more...

Consiliul Raional de Participare din Soroca

Obiectivele proiectului “Facilitarea participării civice în procesul decizional” sunt axate pe contribuirea la asigurarea transparențe alternative a procesului decizional din cadrul activității Consiliului Raional Soroca, facilitarea procesului de implicare a Consiliului Raional de Participare în vederea monitorizării actului de guvernare a autorității publice raionale și modului de luare a deciziilor, inclusiv consultarea deciziilor de o importanță majoră pentru cetățenii raionului Soroca, inclusiv pe informarea și documentarea a persoanelor din grupurile marginalizate despre importanța și drepturile lor de participare în [...]

Read more...