Decizii adoptate la Ședința Consiliului Municipal Soroca din 23 ianuarie 2020

Comments: 0 Post Date: ianuarie 28, 2020

 1. Cu privire la corelarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2020.
 2. Cu privire la modificarea cotelor la unele taxe locale.
 3. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.
 4. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

4.1. cet. Russu Aliona

4.2. cet. Vlas Ghenadie

4.3. cet. Surujiu Nelea

4.4. cet. Popa Petre

4.5. cet. Popa Ecaterina

4.6. cet. Pîslaru Nicolae

4.7. cet. Cazac Nadejda

4.8. cet. Gluşaneţ Anatoli

4.9. cet. Cîrlan Grigore

4.10. cet. Crăciun Olga

4.11. cet. Bejenaru Valeriu

4.12. cet. Severean Haritina

4.13. cet. Timuş Iulia

4.14. cet. Morari Raisa

4.15. cet. Botnari Zinaida

4.16. membrilor Corului Veteranilor din Soroca

4.17. Centrului de resurse pentru tineri DACIA

4.18. pentru cheltuielile legate de organizarea Caravanei de Crăciun

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan.
 2. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Soroca nr. 1/4 din 20.11.2019 „Cu privire la iniţierea şi formarea comisiilor consultative de specialitate”.
 3. Cu privire la alimentarea persoanelor defavorizate din mun. Soroca.
 4. Cu privire la aprobarea proiectului de formare prin separare a sectorului de pămînt cu nr. cadastral 7801116362.
 5. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.
 6. Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie.
 7. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Municipal Soroca în instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, instituţii şi organizaţii de stat şi obşteşti.
 8. http://euparticip.md/wp-content/uploads/2020/02/Decizie_nr_43_din_23012020_Q5CI.pdf
 9. Cu privire la permiterea modificării planului geometriccu nr. cadastral 7801103088 din str. Domnița Ruxanda, 1.
 10. http://euparticip.md/wp-content/uploads/2020/02/Decizie_nr_45_din_23012020_BDpy.pdf

*-*-*

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Facebook Comments

Share this post