Dezbateri

Abilitarea tinerilor din raionul Soroca

Dialog despre învățământul din raionul Soroca în perioada pandemiei

Dezbatere despre protecția datelor cu caracter personal în transparența decizională

 

Dezbateri publice: ”Planul pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor pentru anul 2019 a Consiliului Raional Soroca”

Dezbateri publice: SA ”Regia Apă Canal Soroca” de la probleme la soluții

Dezbatere publică cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva consumului și traficului ilicit de droguri

Dezbateri publice: Starea Nistrului în lipsa stațiilor de epurare.

–   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –

Dezbaterea proiectului de decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru instituțiile educaționale.

–   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –

Dezbaterea proiectului de decizie cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019 propus pentru ședința Consiliului Raional Soroca din 11 aprilie 2019.

–   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –

Dezbaterea proiectului de decizie cu privire la oragnizarea odihnei în sezonul estival 2019 în Instituția Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor “La Dumbrava” propus pentru ședința Consiliului Raional Soroca din 11 aprilie 2019.

–   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –  –   –   –

Dezbatere publică „Cum îmbunătățim transparența activității Consiliului Raional Soroca?”