15 februarie 2024/proiecte de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca

Comments: 0 Post Date: ianuarie 28, 2024

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca-Nouă „Ina Popescu”

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate  Bădiceni

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Visoca

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi”

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate  Slobozia-Cremene

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Nimereuca „Veaceslav Gonța”

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Parcani

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vasilcău

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vădeni

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Căinarii Vechi

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Racovăț

Cu privire la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cosăuți

Cu privire la aprobarea nomenclatorului și a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „HOTERM-SERVICII”

Cu privire Întreprinderea Municipală „CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA”

Cu privire la Consiliul de Administrare al Instituției Publice Incubatorul de Afaceri Soroca „GUNNAR DUE-GUNDERSEN”

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2024

Cu privire la Raportul privind executarea bugetului raional Soroca pentru anul 2023

Cu privire la documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

Cu privire la rezoluțiunea locațiunii

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Cu privire la  repartizarea locuinței sociale

Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2024

Cu privire la modificarea unor decizii

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Soroca pentru anul 2024

Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță a activității Instituțiilor Medico-Sanitare Publice

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzare raportate la mijloace fixe

Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri mobile

Cu privire la notificările Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Cu privire la acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de studii 2022-2023

Facebook Comments

Share this post