Forumul anual al Democrației Locale de la Soroca decembrie, 2022

Comments: 0 Post Date: decembrie 19, 2022

La Soroca s-a desfășurat Forumul anual al Democrației Locale. Evenimentul a ajuns la a patra ediție, este o activitate de totalizare a activității Consiliului pentru Participare din raionul Soroca (CPR Soroca), unde sunt prezentate cele mai semnificative rezultate obținute: cum se asigură transparența în procesul decizional de către societatea civilă, cum se implică cetățenii în consultarea Consiliului Raional Soroca referitor la proiectele de decizie, ș.a.
Participanții au fost salutați de Stela Zabrian, Secretar al Consiliului Raional Soroca și Andrei Brighidin din partea Fundaţiei Est-Europene. Despre realizări și perspective de viitor pentru CPR Soroca, a vorbit Vadim Șterbate, asistent de proiect, Valentina Onica, președinta AO „Casa Speranțelor” a adus argumente de ce este nevoie ca societatea civilă să se implice în procesul decizional, iar Ionela Olari, președinta Consiliului Local al Tinerilor a vorbit despre necesitatea implicării tinerei generații. Discuții aprinse a stârnit raportul privind evaluarea costului netransparenței decizionale în cadrul Consiliului Raional Soroca, realizat de avocatul Sergiu Balaur, expert în cadrul proiectului.

 

Forumul anual al Democrației este realizat în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.
Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor și de asigurare a participării societății civile și a sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor raionale. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca are ca scop să faciliteze participarea asociațiilor obștești și a cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze procesul decizional și să responsabilizeze Consiliul Raional Soroca față de comunitate. Consiliul activează în baza unui Regulament, aprobat de Consiliul Raional Soroca prin Decizia Nr. 26/04 din 27 septembrie 2018.

Facebook Comments

Share this post