Interzis de Paștele Blajinilor accesul în cimitirele din raionul Soroca

Comments: 0 Post Date: mai 7, 2021

La 6 mai 2021 a avut loc ședința Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică din Soroca. Prin hotărârea adoptată, se interzice accesul populației în cimitirele din teritoriul raionului Soroca în perioada 9-10 mai (Paștele Blajinilor), cu excepția procesiunilor funerare. Vedeți hotărârea integrală a comisiei.

COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

      06 mai 2021                                                                                  mun. Soroca

Hotărâre nr. 37

         În temeiul art.55, art.58 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că procesul epidemiologic are în continuare tendințe negative și risc de agravare în perioada imediat următoare, în contextul codului roșu de alertă, Comisia raională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se menţine și se aplică mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică nr.21 din 28 septembrie 2020.
 2. Se interzice accesul populației în cimitirele din teritoriul raionului Soroca în perioada 9-10 mai (Paștele Blajinilor), cu excepția procesiunilor funerare.
 3. Se mențin recomandările privind activitatea cultelor religioase în conformitate cu prevederile p.11 a anexei la Hotărărea Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.36 din 30.04.2021.
 4. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice vor intensifica activitățile privind organizarea, efectuarea programării și imunizarea populației antiCovid în zilele de luni-sămbătă în intervalul orar 0900 –1800 conform etapelor și categoriilor de persoane stabilite în Planul național de imunizare anti-Covid-19, cu întroducerea datelor în registrul electronic de vaccinări (rvc19) și eliberarea Certificatelor de vaccinare celor care au finalizat procesul de imunizare (2 rapeluri).
 5. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice de prestare a asistenței medicale primare și spitalicești vor intensifica activitățile privind testarea de diagnostic rapid (TDR) pentru identificarea/confirmarea Covid-19 la contacți/suspecți/pacienți care întrunesc definiția de caz conform Protocolului clinic national (ediția V) cu raportarea zilnică către orele 1100 CSP teritorial.
 6. Autoritățile publice locale vor contribui prin implicare personală în promovarea și creșterea acceptabilității vaccinării în rîndul populației.
 7. Autoritățile din domeniul ordinii publice (Inspectoratul de Poliție Soroca) vor asigura în continuare supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a răspîndirii infecției de tip nou Covid-19 în localitățile raionului Soroca.
 8. Hotărârile Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 9. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri, precum şi despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
 11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului raional Soroca.

 

Președinte al Comisiei,                                                         Svetlana PAUNESCU

Vicepreședinte a raionului Soroca

  Vicepreședinte al Comisiei,                                                           Vladimir GUȚU

Șef CSP Soroca

 Secretar al Comisiei                                                               Cristina MEREUȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Share this post