Proiecte de decizie propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Municipal din 05 iunie 2020

Comments: 0 Post Date: mai 29, 2020

Ordinea de zi:

 • Cu privire la susţinerea financiară a participanţilor şi văduvilor participanţilor în cel de-al doilea Război Mondial.
 • Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă AO „Uniunea Cernobîl din r. Soroca”.
 • Cu privire la aprobarea cheltuielilor din fondul de rezervă, efectuate prin dispoziţiile primarului mun. Soroca în situaţii excepţionale.
 • Cu privire la demersul şefului Serviciului de amenajare şi înverzire privind procurarea unui mijloc de transport (microbuz).
 • Cu privire la corelarea şi modificarea deciziei C/m nr. 4/6 din 23.01.2020 „Cu privire la corelarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2020”.
 • Cu privire la acordarea scutirii de plata taxelor locale agenţilor economici, care au sistat activitatea în perioada stării de urgenţă.
 • Cu privire la repartizarea profitului net al societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor municipale din mun. Soroca.
 • Cu privire la constituirea Reţelei Naţionale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova.
 • Cu privire la demisia din funcţie a dnei Focşa Elena, viceprimar.
 • Cu privire la activitatea ÎM „DGLC Soroca” pe perioada anului 2019.

-Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit:

 • 12.1. str. Lăutarilor, 29, cet. Preida Vasili;
 • 12.2. str. Mitropolitul Dosoftei, 6, cet. Seroveţ Ivan.
 • Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Crinilor, 17, cet. Glijin Ivan.
 • Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică regiunea străzii Cazimir, 27.
 • Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei din str. V. Stroiescu, 25/d, ben. Muntean Valentina.
 • Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 39/19.4 din 16.04.2019 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str-la Sânzâenilor, 1, cet. Ţaulean Stella”.
 • Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 39/31 din 16.04.2019 „Cu privire la excluderea terenurilor din categoria de destinaţie agricolă în scopul extinderii ZEL Ungheni – Business”.
 • Cu privire la eliberarea permisului pentru amplasarea parcului de distracţii pentru copii în complex cu unităţi pentru prestarea serviciilor de bunuri recreaţionale, echipament sportiv, de alimentaţie publică, pe str. Dm. Cantemir, f/n (nr. cadastral 7801118.699).
 • Cu privire la instituirea comisiei de lucru privind evaluarea şi evidenţa cererilor beneficiarilor serviciilor stomatologice gratuite.
 • Cu privire la abrogarea deciziei C/o nr. 5/22.10 din 12 martie 2020.
 • Cu privire la abrogarea deciziei C/o nr. 5/22.3 din 12 martie 2020.
 • Cu privire la abrogarea deciziei C/o nr. 5/22.7 din 12 martie 2020.
 • Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică regiunea străzii D. Cantemir, 18a.
 • Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică str. Ştefan cel Mare, 5/a.
 • Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801103088 din str. Domniţa Ruxanda, 1.
 • Cu privire la permiterea modificării planelor geometrice cu nr. cadastral 7801112176 din str. I. Creangă, 13, 15 şi nr. cadastral 7801112177, str. I. Creangă, 13.
 • Cu privire la vînzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent casei de locuit din str. I. Creangă, 11 – 13, cet. Celac Larisa.
 • Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenului cu nr. cadastral 7801118240 din str. Viilor.
 • Cu privire la anunţarea licitaţiei privind vînzarea-cumpărarea a unor bunuri imobile proprietate publică domeniul privat al Consiliului Municipal Soroca.
 • Cu privire la delegarea unui reprezentant pentru petrecerea adunării generale anuale a acţionarilor SA „Regia Apă-Canal Soroca” şi înaintarea candidaţilor în Consiliul societăţii.
 • Cu privire la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de SA „Regia Apă-Canal Soroca” către consumatorii CCL şi APLP.
 • Cu privire la decontarea mijloacelor fixe în rezultatul inventarierii patrimoniului SA „Regia Apă-Canal Soroca”.
 • Cu privire la formarea comisiei pentru recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare din mun. Soroca.
 • Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Soroceanca” în redacţie nouă.
 • Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. Ştefan cel Mare, 117 (numărul cadastral 7801120.190).
 • Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă.

* * *

Această publicație este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova” (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent, Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă APE și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

 

Facebook Comments

Share this post