Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare din Raionul Soroca / 10 decembrie 2020

Comments: 0 Post Date: decembrie 11, 2019

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA

Ședința extraordinară CPR Soroca

ORDINEA DE ZI

Analiza proiectelor de decizie propuse spre consultare pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 12 decembrie 2019.

Elaborarea și aprobarea recomandărilor la proiecte de decizie propuse spre consultare pentru ședința Consiliului Raional Soroca din 12 decembrie 2019.

Secretariat: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

Vezi aici:

Procesul verbal al ședinței

Recomandări pentru Consiliul raional Soroca:

În atenția autorului Proiectului de Decizie Nr. 01-2D 4/13 Cu privire la aprobarea numărul-limită și limita de parcurs a autoturismelor de serviciu din subordine Consiliului Raional Soroca”: Leahu Angela șef al Secției Economie

În atenția autorului Proiectului de Decizie Nr. 01-2D 4/15 Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite ”: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

În atenția autorului Proiectului de Decizie Nr. 01-2D 4/16 Cu privire la aprobarea regulamentului concursului raional ”Pedagogul Anului ”: Mușenco Angela, șef Direcția Învățământ

În atenția autorului Proiectului de Decizie Nr. 01-2D 4/18 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură ”: Maria Istrati, șef al Direcției Finanțe Soroca

În atenția autorului Proiectului de Decizie Nr. 01-2D 4/23 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr 21/02 din 07 februarie 2019 ”: Ludmila Ciobanu, șef IMSP CS Soroca

În atenția autorului Proiectului de Decizie Nr. 01-2D 4/24 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice locale în perioada de iarnă a anului 2020 ”: Elena Mîțu, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

Facebook Comments

Share this post