Ședințe

Miercuri, 3 aprilie 2019. ora 15:00
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare Soroca

Ordinea de zi:
1. Actualizarea recomandărilor cu privire la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Soroca 2016-2020

2. Analiza procedurii de consultare și adoptare a deciziilor de către Consiliul Raional Soroca:
2.1 Măsura în care autoritățile publice raionale informează comunitatea în legătură cu activitățile sale
2.2 Măsura în care autoritățile publice raionale asigura consultarea și participarea, factorilor interesați, la procesul de luare a deciziilor
2.3 Măsura în care este asigurată corectitudinea și transparența gestionării banilor publici la nivelul autorităților publice locale.
2.4 Măsura în care este asigurata integritatea personalului la nivelul administrației publice raionale

3. Aprobarea subiectelor pentru programul de dezbateri publice organizate de CRP Soroca

4. Prezentarea site-ului euparticip.md

5. Alegerea Președintelui CRP Soroca pentru un nou mandat

6. Analiza cererilor de aderare la CRP Soroca

7. Alte subiecte adiționale propuse de membrii CRP Soroca