Tag - Chat

Ședința ordinară a Consiliului pentru Participare Soroca

Miercuri, 3 aprilie 2019. ora 15:00  Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA Ordinea de zi: 1. Actualizarea recomandărilor cu privire la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Soroca 2016-2020 2. Analiza procedurii de consultare și adoptare a deciziilor de către Consiliul Raional Soroca: 2.1 Măsura în care autoritățile publice raionale informează comunitatea în legătură cu activitățile sale 2.2 Măsura în care autoritățile publice raionale asigura consultarea și participarea, factorilor interesați, la procesul de luare a deciziilor 2.3 Măsura în care este asigurată corectitudinea și transparența gestionării [...]

Read more...

Etniile din raionul Soroca s-au unit într-un Consiliu coordonator

Comunităţile entice din raionul Soroca au creat un Consiliu coordonator al minorităţilor naţionale. Preşedinta Consiliului a fost aleasă doamna Ludmila Vitcovschi, conducătoarea Comunităţii Slavone. Din Consiliu fac parte conducătorii comunităţilor evreieşti, ucraineşti, rrome, poloneze ş.a. “Avem un raion multinaţional, avem multe comunităţi entice, e păcat să nu ne unim într-un Consiliu coordonator, pentru a dezvolta împreună proiecte. Asta pentru a susţine respectarea drepturilor minorităţilor entice, într-o societate democratică, pentru ca aceaste să se simtă membre depline ale societăţii noastre. Vrem [...]

Read more...