12 decembrie 2019 / proiecte de decizie

Comments: 0 Post Date: decembrie 9, 2019

Proiectele de decizie pentru Ședința Consiliului Raional Soroca din 12 decembrie 2019:

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.25/04 din 11.07.2018 „Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Raional Soroca în instanţele de judecată”.

Cu privire la suspendarea raporturiolr de serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința părților.

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil, pe perioada anului 2020

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luare la evidență militară tinerii anul naşterii 2004 pentru perioada ianuarie – martie 2020.

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2020.

Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducător/administrator al insituției publice/întreprinderilor municipale fondate de consiliul raional.

Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducător al subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca.

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Soroca privind constituirea consiliilor de administrare ale IMSP.

Cu privire la evaluarea performanțelor șefilor subdiviziunilor Consiliului raional.

Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea beneficiarilor de locuinţe social/economic  vulnerabile.

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile.

Cu privire la transmiterea unor bunuri  IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr.14/07 din 16.03.2017.

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 31/18 din 11.06.2019 „Cu privire la darea în locaţiune”.

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor și cadrelor didactice cu performanţe deosebite, pentru anul de studii 2018 – 2019.

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului raional Pedagogul Anului.

Cu privire la acordarea de împuterniciri Președintelui raionului Soroca, dlui Rusnac Veaceslav.

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2020 în prima lectură.

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2020 în lectura a doua.

Cu privire la modificarea bugetului.

Cu privire la demisia dnei Mușenco Anjela din funcția de șef al Direcției Învățământ a Consiliului Raional Soroca.

Cu privire la demisia dnei Istrati Maria din funcția de șef al Direcției Finanțe a Consiliului Raional Soroca.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr.29/02 din 07 februarie 2019

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice locale în perioada de iarnă a an.2020.

Cu privire la modificarea unor decizii.

Cu privire la Acordul de Parteneriat.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/05 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/07 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/08 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/09 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/10 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/11 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/12 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/13 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/14 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/15 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/17 din 07 februarie 2019.

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr. 29/18 din 07 februarie 2019.

Facebook Comments

Share this post