Ce prevede noua hotărâre a COMISIEI RAIONALE EXTRAORDINARE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ din 23 septembrie 2021?

Comments: 0 Post Date: septembrie 24, 2021

 COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 23  septembrie  2021                                                                                  mun. Soroca

 Hotărîre nr. 48

Având în vedere analiza evoluției situației epidemiologice determinate de pandemia COVID-19 și anume: – creșterea incidenței în săptămâna 37 (13.09–19.09.2021) cu 50% la nivel național și cu 81,6% la nivel teritorial față de săptămâna 36 (06.09–12.09.2021), creşterea ratei de contagiozitate peste pragul de 1,25, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2 (RM-21%, raionul Soroca 27% teste pozitive), răspândirea comunitară intensă cu tendinţe de agravare a procesului epidemic al infecţiei cu COVID-19 în Republica Moldova dar și teritorial, în contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS CoV-2 și în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum și a bunelor practici europene și internaționale, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se stabilesc măsurile generale de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel teritorial, conform anexei nr. 1.
 2. Se stabilesc măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, conform anexei nr. 2.

 

Măsurile prevăzute în anexa nr. 2 se pun în aplicare de la 1 octombrie 2021.

 

 1. Centrul de Sănătate Publică stabilește, odată la 7 (șapte) zile, în fiecare zi de luni pragul de alertă pentru nivelul teritorial: – unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi și unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în baza indicatorilor incidenței stabiliți în anexa nr. 2.
 2. În termen de 48 de ore de la atribuirea de către Centrul de Sănătate Publică a pragului de alertă pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi și unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, se convoca Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică, care va institui măsurile de sănătate publică prevăzute în anexa nr.2 pentru fiecare localitate din raionul Soroca în corespundere cu pragul de alertă stabilit.

 Măsurile aplicate se vor menține pentru o perioadă de 14 zile.

 

 1. Se va lua act de facilitățile propuse conform sferei de competență a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru încurajarea vaccinării angajaților din prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, cu risc înalt de de infectare, din următoarele categorii profesionale:

1)   personalul instituțiilor medico-sanitare publice și private, al instituțiilor sociomedicale și al instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneosanatoriale;

2)   personalul centrelor de plasament pentru copii;

3)   personalul centrelor de plasament pentru vârstnici;

4)   personalul din instituțiile de învățământ;

5)   personalul din unitățile poștale care interacționează nemijlocit cu clienții;

6)   personalul din unitățile bancare care interacționează nemijlocit cu clienții;

7)   angajații structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Vamal;

8)   angajații autorităților publice centrale și locale care au atribuții de control, precum și toți cei care, prin natura activității, interacționează nemijlocit cu cetățenii;

9)   angajații autorităților publice centrale și locale care acordă servicii intrând în contact direct cu persoanele fizice;

10)   angajații antrenați în activitățile supuse măsurilor de protecție sectoriale prevăzute la pct. 2, 3 și 4 din anexa nr. 2, care interacționează nemijlocit cu clienții.

 1. Se abroga Hotărârile Comisiei raionale Extraordinare de Sanatate Publica nr. 36 din 30 aprilie 2021 și nr. 45 din 16 august 2021.
 2. 7. Comisia raională Extraordinară de Sanatate Publica va asigura revizuirea tuturor hotarвrilor aprobate, aducându-le оn concordanță cu Hotarârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica.
 3. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei Hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
 4. Hotărârile Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și de forma juridică de organizare.
 5. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice și juridice.
 6. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.

 

 1. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Consiliului raional Soroca.

 

Președinte al Comisiei,                                                       Svetlana PĂUNESCU

Vicepreședinte a raionului Soroca

Contrasemnează:

 Vicepreședinte al Comisiei,                                                 Vladimir GUȚU

Șef CSP Soroca

 

 

 

                                                              Anexa nr.1

                                                                          la Hotărîrea nr. 48 din 23 septembrie 2021

                                                                 a Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică

 

 

 1. Se instituie măsurile de prevenire şi control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel raional:

1.1 purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

1.2 respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

1.3 respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

1.4 respectarea regulilor de igienă respiratorie;

1.5 respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora este stabilit regimul respectiv;

1.6 respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;

1.7 monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistenta medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

 

 1. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi private, ai instituţiilor socio-medicale şi ai instituţiilor de reabilitare/recuperare vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 2.1 încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 a personalului;

2.2 realizarea strictă a măsurilor de control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;

2.3 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului;

2.4 efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 a pacientului/beneficiarului/însoţitorului;

2.5 organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;

2.6 asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere;

2.7 monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;

 

2.8 asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor, şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie;

2.9 organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;

2.10 organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri-cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătăţii.

 

 1. Conducătorii instituțiilor publice și private vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

3.1 asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de muncă, facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca cea mai eficientă măsură de sănătate publică și intervenție de bază în prevenirea și controlul infecției SARS-CoV-2;

3.2 asigurarea respectării măsurilor sanitare la locul de muncă, precum aerisirea spațiilor închise, respectarea distanței sociale și purtarea măștii în toate spațiile închise de către toate persoanele indiferent de statutul de vaccinare;

3.3 realizarea strictă a măsurilor de control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;

3.4 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului (după caz) cu purtarea măştii de protecţie;

3.5 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În cazul prezenței simptomelor unei infecţii respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

3.6 asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, viziere, după caz);

3.7 monitorizarea utilizării corecte a măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul);

3.8 Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

3.9 în vederea evitării aglomerării transportului public, autoritățile și instituțiile publice locale, angajatorii din sistemul public și privat vor organiza, în cazul posibilității de ajustare la tipul de activitate desfășurat, programul de muncă astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră („în evantai”). Programul salariaților care au copii de vârstă preșcolară și școlară va fi ajustat la programul de activitate a instituțiilor de învățământ.

 

 1. Administratorii unităţilor de alimentaţie publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

4.1 încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 a personalului unității, a căror activitate implică contact direct cu clienții;

4.2 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În cazul prezenței simptomelor unei infecţii respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

4.3 asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere, după caz). Monitorizarea utilizării corecte a măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie;

4.4 instalarea la întrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

4.5 excluderea posibilităţilor de creare a aglomeraţiilor prin asigurarea respectării distanţei fizice de 1 (unu) metru între persoane, cu excepția persoanelor aflate la mese. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepţia grupurilor constituite din membrii unei familii;

4.6 aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor;

4.7 asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte şi după orice contact cu produsele alimentare;

4.8 igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire după fiecare client;

4.9 igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, ţinut de operator în formă liberă.

 

 1. Administratorii unităţilor comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

5.1 asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unităţii comerciale;

5.2 admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, exclusiv asigurați cu măști de protecție, reieşind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spaţiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 12 ani nu vor cădea sub incidența acestor restricții şi vor fi admişi în spaţiul comercial împreună cu adulţii care îi însoţesc;

5.3 instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor;

5.4 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine la începutul şi pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În cazul depistării unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

5.5 asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi vizier, după caz). Monitorizarea utilizării corecte a măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie;

5.6 admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;

5.7 crearea unui număr maxim de case, cu organizarea lor în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanţei fizice de 1 (unu) metru în apropierea caselor;

5.8 instalarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case;

5.9 vânzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 (unu) metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;

5.10 prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor cu care contactează fizic cumpărătorii (coşurilor, cărucioarelor etc.) şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

 

 1. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

6.1 admiterea în centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani;

6.2 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

6.3 atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanţei fizice de 1 (unu) metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;

6.4 monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în centrul comercial, la ascensoare, în WC şi la fiecare nivel/etaj;

6.5 admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul de cca. 1 vizitator per 4 m2 din suprafaţa comercială;

6.6 plasarea la intrare în centrul comercial a informaţiei privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta centrului comercial;

6.7 monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare şi ieşire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază;

6.8 amplasarea avertismentelor despre limita numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spaţiile de uz comun din incinta centrului comercial (de ex.: WC, ascensor etc.), reieșind din necesitatea asigurării unei distanțe de cel puțin 1 (unu) metru dintre persoane;

6.9 deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomeraţiilor la intrare/ieşire în/din centrul comercial;

6.10 separarea punctelor de intrare și ieşire prin instalarea indicatoarelor respective, în cazul în care unitatea dispune de așa posibilități tehnice;

6.11 instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în faţa utilajelor de deservire automată (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanţei fizice de 1 (unu) metru între persoane;

6.12 Asigurarea cu o igienizare de cel puţin 2-3 ori pe zi a suprafeţelor de exploatare intensă (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.);

6.13 informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, dacă acestea există, precum şi prin afişarea materialelor informative care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

 

 1. Administratorii pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID -19:

7.1 admiterea pe teritoriul pieţei exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;

7.2 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

7.3 atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice de 1 (unu) metru, inclusiv la solicitarea vânzătorilor/ comercianţilor;

7.4 organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu asigurarea unei distanțe dintre fluxurile de ieşiri şi intrări separate;

7.5 instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor;

7.6 asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi);

7.7 organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele;

7.8 Asigurarea bunei funcţionări a unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare;

7.9 organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare;

7.10 efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecţiei utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu;

7.11 informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19.

 

 1. Administratorii unităţilor de deservire ce prestează servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare (ce se atribuie codului CAEM 96.02), vor asigura implementarea şi respectarea următoarelor măsuri de control şi prevenire COVID19:

8.1 încurajarea vaccinării împotriva COVID-19 a personalului unității, a căror activitate implică contact direct cu clienții;

8.2 organizarea prestării serviciilor asigurând o distanță dintre persoanele care se află în așteptare de cel puțin 1 metru;

8.3 purtarea obligatorie a măştilor de către angajaţi şi clienţi. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;

8.4 monitorizarea zilnică a stării de sănătate la angajaţilor la începutul turei de lucru, cu asigurarea evidenţei. În caz de prezență a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

8.5 instalarea la intrare, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;

8.6 Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanţei între ele de cel puţin 2 (doi) metri;

8.7 Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală (mască, mănuşi);

8.8 aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

8.9 prelucrarea cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client şi a suprafeţelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

 

 1. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport şi bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale şi contact vor asigura implementarea şi monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

9.1 organizarea activităților și a evenimentelor în mod prioritar, atunci când este posibil, în are liber;

9.2 informarea antrenorilor şi sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecţiei COVID-19;

9.3 asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală – mască, mănuși, dezinfectant. Purtarea obligatorie a măștii de protecție de către toți angajați;

9.4 aerisirea/ventilarea tuturor spațiilor, inclusiv a birourilor angajaţilor, vestiarelor;

9.5 dezinfectarea vestiarelor şi a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii şi antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament;

9.6 menținerea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) m între persoane;

9.7 plasarea, la intrarea în instituţia sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să îşi dezinfecteze mâinile;

9.8 afişarea, la intrarea în instituţia sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanţei fizice de cel puţin 1 (unu) metru;

9.9 stabilirea protocoalelor clare de curăţenie şi dezinfecţie atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi inventarul folosit, toate echipamentele şi spaţiile utilizate fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament;

9.10 stabilirea şi respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilităţii mai multor terenuri de antrenament;

9.11 permiterea accesului în cadrul entităţii în funcţie de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomeraţia, în baza programării prealabile, calculate astfel încât între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spaţiului şi a suprafeţelor de contact;

9.12 informarea vizitatorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul sistemelor de difuzare audio/video instalate, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19.

 

 1. Se mențin următoarele măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

10.1. traversarea frontierei de stat pe senul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții în următoarele condiții:

10.1.1. prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;

10.1.2. prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să

fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;

10.1.3. prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației;

10.2. persoanele care nu prezintă condițiile stipulate în punctul 10.1 sunt obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. Acest regim poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat;

10.3. se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 10.2 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

10.3.1. copiii cu vârsta până la 12 ani;

10.3.2. elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;

10.3.3. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021;

10.3.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10.3.5. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi (această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021);

10.3.6. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

10.3.7. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

10.3.8. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, urban, interurban, internaţional, precum şi activităţi conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 11.1. asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: (I) încurajarea activă pentru vaccinarea împotriva COVID-19; (II) asigurarea cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (III) asigruarea cu dezinfectanţi (pentru mâini şi suprafeţe); (IV) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (starea sănătăţii);

11.2. asigurarea respectării măsurilor sanitare în unitățile de transport, precum aerisire, asigurare cu dezinfectanți și purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori şi pasageri, pe parcursul călătoriei;

11.3. afișarea în toate unitățile de transport public a materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19 și difuzarea regulată prin intermediul sistemelor audio și video instalate în unitățile de transport public a mesajelor privind importanța respectării măsurilor sanitare în transport public;

11.4. ajustarea orarului de călătorie şi mobilizarea la maximum a unităților de transport disponibile, în special în orele de vârf (7.00 – 10.00 și 16.00 – 19.00), pentru a evita aglomerațiile de pasageri;

11.5. monitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. În caz de prezență a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

11.6. majorarea la maximum de către gările şi staţiile auto autorizate în modul corespunzător a numărului de ghişee pentru vânzarea biletelor de călătorie;

11.7. monitorizarea permanentă a fluxului de persoane şi neadmiterea creării aglomeraţiilor;

11.8. respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus.

 

 1. Desfăşurarea activităţii cultelor religioase, ce ţine de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiţionale religioase cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

12.1. organizarea, dacă condițiile meteo permit, a activităților religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber cu menţinerea distanţei fizice de 1 (unu) metru între persoane și purtarea măștii de protecție;

12.2. admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2  pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranţă de minimum 1 (unu) metru între persoanele participante la activităţile religioase (cu excepţia slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcaşul de cult a prevederilor prezentului subpunct;

12.3. instalarea la intrare în lăcaşul de cult, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcaşul de cult şi în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să îşi dezinfecteze mâinile;

12.4. purtarea obligatorie a măştii de protecţie pe toată durata aflării în interiorul lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;

12.5. plasarea, la loc vizibil, a informației privind regulile de distanţare fizică, de evitare a aglomeraţiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcaşul de cult), precum şi despre obligativitatea purtării corecte a măştii de protecţie, respectării igienei mâinilor şi a etichetei tusei şi a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcaşul de cult a regulilor stabilite;

12.6. monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult la începutul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome specifice infecţiei respiratorii acute persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează şi informează medicul de familie;

12.7. evitarea contactului şi a sărutării obiectelor de cult;

12.8. neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcaşului de cult;

12.9. promovarea salutului între credincioşi şi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului şi închinăciune, fără îmbrăţişări;

12.10. binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puţin 1 (unu) metru;

12.11. dezinfectarea periodică, o dată la 3-4 ore, a obiectelor sau suprafeţelor de contact frecvent (mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.);

12.12. îndemnarea persoanelor din grupurile de risc, celor vârstnice şi cu boli cronice, să evite locurile aglomerate şi să facă rugăciunea de acasă;

12.13. evitarea organizării pelerinajelor.

Anexa nr.2

                                                                         la Hotărîrea nr. 48 din 23 septembrie 2021

                                                              a Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică

 

 

Măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile pe perioada stării de urgență

 1. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi și UAT de nivelul al doilea, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie sub 50 cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă verde și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1.

 

 1. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi și UAT de nivelul al doilea, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 50 și 99 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă galben și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1, prevederilor art. 4 din Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 61 din 9 septembrie 2021 (art.5 din Hotărârea Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 47 din 13.09.2021) și următoarele măsuri:

 

2.1. Instituțiile de învățământ vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP și CrESP.

2.2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

2.3. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu respectarea măsurilor prevăzute în anexa 1.

2.4. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă în baza uneia dintre opțiuni:

 1. a) cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, sau
 2. b) cu participarea a cel mult 300 de persoane în spații interioare sau 350 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5, persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

2.5. Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea, cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 2 m2   pentru fiecare vizitator/client.

2.6. Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în baza uneia dintre opțiuni:

 1. a) cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 4 m2 pentru fiecare persoană, sau
 2. b) la capacitate maximă, dacă toți clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

2.7. Evenimentele sportive vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

 1. a) cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atât în interior, cât și în exterior, sau
 2. b) la capacitate de 75 la sută, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

2.7.1* Prin excepție de la punctul 2.7 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

 

2.8. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

 1. a) cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, sau
 2. b) cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, fără limitarea numărului de participanți, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.
 • 9. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 (art.5 din Hotărârea Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 47 din 13.09.2021) se vor desfășura în următoarele condiții:
 1. a) la capacitatea maximă prevăzută pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 2. b) la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 3. c) evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
 1. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi și UAT de nivelul al doilea în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 100 și 249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă portocaliu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1, precum și următoarele măsuri:
 • 1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP și CrESP, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare.
 • 2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.
 • 3. Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:
 1. a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
 2. b) cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv, să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
 3. c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.
 • 4. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare în baza uneia dintre opțiuni:
 1. a) cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior; sau
 2. b) cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
 • 5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare sau 250 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.
 • 6. Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația că toți vizitatorii/clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
 • 7. Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în următoarele condiții cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.

3.8. Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atât în interior, cât și în exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

 

 • 8.1* Prin excepție de la punctul 3.8. evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.
 • 9. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.
 • 10. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 (art.5 din Hotărârea Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 47 din 13.09.2021) se vor desfășura în următoarele condiții:

 

 1. a) la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 2. b) la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 3. c) evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
 1. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi și UAT de nivelul al doilea în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă roșu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform anexei nr. 1, precum și următoarele măsuri:
 • 1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNESP și CrESP, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online.
 • 2. Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.
 • 3. Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:
 1. a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
 2. b) cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
 3. c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.
 • 4. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
 • 5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.
 • 6. Zonele de agrement și parcurile de distracție își sistează activitatea.
 • 7. Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte, la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.
 • 8. Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens.
 • 8.1* Prin excepție de la punctul 4.8 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.
 • 9. Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare cu prezență fizică se sistează și se organizează în regim on-line.
 • 10. Activitățile prevăzute la art. 4 din Hotărârea CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 (art.5 din Hotărârea Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 47 din 13.09.2021) se vor desfășura în următoarele condiții:
 1. a) la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 2. b) se sistează activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans;
 3. c) se sistează evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri.
 1. Prin certificat Covid-19 se înțelege oricare din următoarele documente:
 1. a) certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 1. b) concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației;
 1. c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSars CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).
 1. De la prezentarea certificatului Covid-19 pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor prevăzute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani.
 • În sensul respectării normelor privind limitele de persoane și/sau spațiu prevăzute pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19, persoanele sub 18 ani se includ în numărul de persoane care pot accesa respectivul spațiu sau eveniment.
 1. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, după 18 octombrie 2021, Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică va revizui prezenta anexă și va examina oportunitatea înlocuirii certificatului Covid-19 prevăzut la pct. 5 cu Certificatul de vaccinare.
 1. În cazul în care rata de incidență la nivel național depășește 350 cazuri la 100 000 populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică se convoacă în termen de 24 ore pentru a decide asupra necesității de înaintare către Comisia pentru Situații Excepționale a propunerii privind declararea stării de urgență.

 

                                                              Anexa nr.3

                                                                         la Hotărîrea nr. 48 din 23 septembrie 2021

                                                             a Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică

 

 Codurile de alertă atribuite localităților r. Soroca la 20.09.2021

(numărul de cazuri înregistrate în perioada 13.09.2021- 19.09.2021)

 

 Ord. Denumire localitate Nr. Locuitori Numărul total de cazuri înregistrate în  ultimele 7 zile Incidența

La 100.000 p.

Cod
Media R.Soroca 89688 159 177,3 „Cod Portocaliu”
1. Orasul Soroca 28362 84 296,2 „Cod Roșu”
2. Satul Alexandru cel Bun 615 „Cod Verde”
3. Satul Badiceni 2810 1 35,6 „Cod Verde”
4. Satul Balinti 345 „Cod Verde”
5. Satul Baxani 936 „Cod Verde”
6. Satul Bulboci 1937 1 51,6 „Cod Galben”
7. Satul Bulbocii Noi 246 „Cod Verde”
8. Satul Cainarii Vechi 2760 2 72,46 „Cod Galben”
9. Satul Cerlina 1170 1 85,5 „Cod Galben”
10. Satul Cosauti 2680 5 186,5 „Cod Portocaliu
11. Satul Cremenciug 570 „Cod Verde”
12. Satul Curesnita 400 „Cod Verde”
13. Satul Curesnita Noua 341 „Cod Verde”
14. Satul Darcauti 1150 2 173,9 „Cod Portocaliu”
15. Satul Decebal 132 1 757,6 „Cod Roșu”
16. Satul Dubna 686 1 145,77 „Cod Portocaliu”
17. Satul Dumbraveni 238 „Cod Verde”
18. Satul Egoreni 1078 1 92,7 „Cod Galben”
19. Satul Floriceni 206 „Cod Verde”
20. Satul Grigorauca 140 „Cod Verde”
21. Satul Holosnita 1000 4 400 „Cod Roșu”
22. Satul Hristici 1120 4 357,1 „Cod Roșu”
23. Satul Iarova 711 „Cod Verde”
24. Satul Inundeni 264 „Cod Verde”
25. Satul Iorjnita 680 2 294,1 „Cod Roșu”
26. Satul Lugovoe 212 „Cod Verde”
27. Satul Malcauti 230 „Cod Verde”
28. Satul Nimereuca 2175 3 137,9 „Cod Portocaliu”
29. Satul Niorcani 430 „Cod Verde”
30. Satul Oclanda 530 „Cod Verde”
31. Satul Ocolina 1040 4 384,6 „Cod Roșu”
32. Satul Parcani 905 „Cod Verde”
33. Satul Pirlita 516 1 193,8 „Cod Portocaliu”
34. Satul Racovat 3249 5 153,9 „Cod Portocaliu”
35. Satul Redi-Ceresnovat 898 3 334,1 „Cod Roșu”
36. Satul Regina Maria 580 1 172,41 „Cod Portocaliu”
37. Satul Rublenita 3450 7 202,9 „Cod Portocaliu”
38. Satul Rublenita Noua 160 „Cod Verde”
39. Satul Rudi 1001 „Cod Verde”
40. Satul Ruslanovca 186 „Cod Verde”
41. Satul Schineni 1546 3 194,05 „Cod Portocaliu”
42. Satul Septelici 860 „Cod Verde”
43. Satul Slobozia Noua 298 1 335,6 „Cod Roșu”
44. Satul Slobozia-Cremene 1680 2 119,0 „Cod Portocaliu”
45. Satul Slobozia-Varancau 620 „Cod Verde”
46. Satul Sobari 311 „Cod Verde”
47. Satul Solcani 1412 3 212,46 „Cod Portocaliu”
48. Satul Solonet 622 „Cod Verde”
49. Satul Stoicani 737 1 135,6 „Cod Portocaliu”
50. Satul Tatarauca Noua 449 „Cod Verde”
51. Satul Tatarauca Veche 578 „Cod Verde”
52. Satul Tepilova 893 „Cod Verde”
53. Satul Tolocanesti 61 „Cod Verde”
54. Satul Trifauti 996 „Cod Verde”
55. Satul Vadeni 2318 1 43,1 „Cod Verde”
56. Satul Vantina 212 „Cod Verde”
57. Satul Varancau 1650 4 242,4 „Cod Portocaliu”
58. Satul Vasilcau 2025 1 49,4 „Cod Verde”
59. Satul Visoca 1740 „Cod Verde”
60. Satul Voloave 853 2 234,4 „Cod Portocaliu”
61. Satul Volovita 1 268 2 157,7 „Cod Portocaliu”
62. Satul Zastinca 2420 6 247,9 „Cod Portocaliu”

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Share this post