Au fost făcute publice proiectele de decizie pentru următoarea ședință a Consiliului Municipal Soroca

Comments: 0 Post Date: martie 6, 2020

Primăria Municipiului Soroca a prezentat pe site-ul său proiectele de decizie pentru ședința Consiliului Municipal Soroca din 12 martie 2020. Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc pe 10 martie (ora 13.00, biroul primarului – comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială și ora 15.00, biroul nr. 414 – Comisia dezvoltarea infrastructurii municipiului, amenajarea teritoriului, probleme funciare şi protecţia mediului) și 11 martie (ora 13.30, biroul nr. 414 – comisia de drept, educaţie, cultură, sport, tineret, probleme sociale, ocrotirea sănătăţii, ordine publică), iar acestea vor fi difuzate în direct, ca și ședința Consiliului Municipal Soroca, de platforma www.euparticip.md

Vedeți mai jos proiectele de decizie ce urmează să fie analizate de aleșii locali:

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului Primăriei Soroca pentru anul 2019.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului municipal Soroca şi utilizarea mijloacelor acestuia.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la modificărea Regulamentului cu privire la plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului, aprobat prin decizia C/m nr. 30/34 din 14.VI.2018.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:

5.1. cet. Repeşco Vasilii

5.2. cet. Graiciuc Ana

5.3. cet. Lozinscaia Galina

5.4. cet. Siniţchii Nicolai

5.5. cet. Cotov Anatolii

5.6. cet. Isac Zinaida

5.7. cet. Gîsca Silvia

5.8. cet. Munteanu Elena

5.9. cet. Stratulat Alexandru

5.10. cet. Mafta Constantin

5.11. cet. Ocinscaia Maria

5.12. cet. Voiniţcaia Vasilisa

5.13. cet. Jitniuc Nicolae

5.14. cet. Barajin Lilia

5.15. cet Solovei Tatiana

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare AO „Uniunea Cernobîl din raionul Soroca”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei municipiului în formulare nouă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Marina Zabulica, specialist.

 1. Cu privire la instituirea comisiei administrative.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist

 1. Cu privire la completarea deciziei nr. 4/12 din 23.01.2020 „Cu privire la instituirea comisiei de licitaţie”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist

 1. Cu privire la formarea comisiei pentru recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare din mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Igor Focşa, SA „Regia Apă-Canal Soroca”

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea suportului pentru servicii stomatologice unor categorii de pensionari în mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

 1. Cu privire la alimentarea persoanelor defavorizate din mun. Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Dorina Lisnic, specialist

 1. 13Cu privire la aprobarea programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale în mun. Soroca pentru anul 2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Valerii Ghimpu, viceprimar

 1. Cu privire la plantarea copacilor în memoria băştinaşilor din Soroca căzuţi pe câmpurile de luptă din cel de-al Doilea Război Mondial şi în onoarea aniversării a 75-a de la Victoria asupra fascismului.

Iniţiator: Elena Bodnarenco, consilier

Raportor: Elena Bodnarenco, consilier

 1. Cu privire la susţinerea suplimentară a veteranului celui de-al Doilea Război Mondial şi văduvelor veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial.

Iniţiator: Elena Bodnarenco, consilier

Raportor: Elena Bodnarenco, consilier

 1. Cu privire la stabilirea suplimentelor măturătorilor şi hamalilor de la Serviciul de Amenajare şi Înverzire a Primăriei mun. Soroca.

Iniţiator: Elena Bodnarenco, consilier

Raportor: Elena Bodnarenco, consilier

 1. Cu privire la Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Municipal Soroca.

Iniţiator: Ion Babici, consilier

Raportor: Ion Babici, consilier

 1. Cu privire la luarea de act a înfiinţării Coaliţiei Locale a Societăţii Civile, care activează în baza propriului Regulament, votat şi aprobat de membrii Coaliţiei Locale a Societăţii Civile, proces-verbal nr. CLSC2001 din 14 ianuarie 2020”.

Iniţiator: Ion Babici, consilier

Raportor: Ion Babici, consilier

 1. Cu privire la Regulamentul privind bugetarea participativă.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ion Babici, consilier.

 1. Cu privire la Regulamentul privind alocarea indemnizaţiei unice la constituirea familiei.

Iniţiator: Ion Babici, consilier

Raportor: Ion Babici, consilier.

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 48/12.16 din 29 ianuarie 2015 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Plopilor, 7/a, cet. Lupaşco Galia”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate private a sectorului de teren afferent caselor de locuit:

22.1. str. Chiriat Ata, 39, cet. Cepurneac Raisa

22.2. str. Mioriţa, 21, cet. Morari Piotr

22.3. str. Gheorghe Asachi, 6, cet. Cristal Lucia

22.4. str. Bacău, 32, cet. Lisnic Anastasia

22.5. str. Mioriţa, 4, cet. Casco Aliona

22.6. str. G. Bănulescu-Bodoni, 30, cet. Pogorevici Renata, Pogorevici Victor

22.7. str. Calea Bălţului, 85, cet. Russu Gheorghii

22.8. str. Comuna din Paris, 24, cet. Leaşcenco Maria

22.9. str. Comuna din Paris, 24, cet. Coroianu Daniela

22.10. str. Mihail Kogălniceanu, 7, cet. Donos Anatolie

22.11. str. Traian, 16, cet. Popa Lucia

22.12. str. Ion Creangă, 13, 15, cet. Chistruga Galina

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la vânzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent caselor de locuit:

23.1. str. Ion Creangă, 13, 15, cet. Chistruga Galina

23.2. str. Ion Creangă, 13, 15, cet. Cociorva Vera

23.3. str. Ion Creangă, 13, 15, cet. Cociorva Valerii

23.4. str. Alexandru cel Bun, 88, cet. Ghilas Mariana, Ghilas Dorin

23.5. str. Calea Bălţului, 39, cet. Preida Anjela

23.6. str. Pojarschi, 3, cet. Lisnic Angela

23.7. str. Sînzîenilor, 4, cet. Şarban Lilia

23.8. str. Bacău, 25, cet. Cebotari Doina, Cebotari Vadim

23.9. str. Independenţei, 31b, cet. Racovschi Elena

23.10. str. Traian, 6, cet. Dobrovolschi Valeriu

23.11. str. Traian, 6, cet. Dobrovolschi Valeriu-Sergiu

23.12. str. Cocorului, 15, cet. Creciun Evghenia

23.13. str. Calea Bălţului, 107, cet. Costin Tatiana

23.14. str-la Bujorului, 11, cet. Donos Diana

23.15. str-la Bujorului, 11, cet. Donso Elena

23.16. str. Perilor, 8, cet. Melniciuc Maria

23.17. str. Alexandru cel Bun, 78, cet. Brumareţchi Mihail

23.18. str. Voluntarilor, 7, cet. Melnic Constantin

23.19. str-la Turghenev, 4, 4/1, cet. Palamarciuc Alexei

23.20. str. Caştanilor, 17, cet. Luţa Ilia

23.21. str-la Iurie Levandovschi, 38, cet. Nicov Tatiana

23.22. str-la Iurie Levandovschi, 38, cet. Nicov Natalia

23.23. str. Serii, 31, cet. Andriuţa Alexei

23.24. str. Uzinelor, 13, cet. Paunescu Alexandrina

23.25. str. A. Cosmescu, 2, cet. Rusnac Alexandru

23.26. str. Mihai Viteazu, 15, cet. Guţu Serghei

23.27.str. Racovăţ, 19, cet. Dobrovolscaia Elena, Dobrovolschii Alexandr

23.28. str. Lacului, 2, cet. Şuşu Vitalie

23.29. str. Cosăuţului, 21/1, cet. Ţapu Victor

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei:

24.1. str. Independenţei, ben. Suru Galina

24.2. str. Independenţei, ben. Ursu Liudmila

24.3. str. Independenţei, ben. Levandovschi Nicolai

24.4. str. Independenţei, ben. Covali Oleg

24.5. str. Independenţei, ben. Ursu Liudmila

24.6. str. Independenţei, ben. Armaş Vladimir

24.7. str. Independenţei, ben. Vexler Simion, Vexler Rita

24.8. str. Independenţei, ben. Brînza Maria

24.9. str. Independenţei, ben. Lisnic Ala

24.10. str. Calea Bălţului, 66-70, ben. ÎIP „Optimist-Etern” SRL a SOM

24.11. str. Calea Bălţului, 66-70, ben. Curoşu Eduard

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Privind iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică din regiunea:

25.1. str. F. Budde, 44

25.2. str. Alhionie, 14

25.3. str. Viilor, 19

25.4. str. Valentin Rusu

25.5. str. Independenţei

25.6. str. Studenţilor

25.7. str. R. Colcher, 12

25.8. str. Ştefan cel Mare, 16

25.9. str. Ştefan cel Mare, 44

25.10. str. N. Soltuz

25.11. str. V. Stroiescu, 75c

25.12. str. Alexandru cel Bun, 28

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru reîncheierea contractelor de locaţiune.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la identificarea şi înregistrarea bunului imobil din str. Baştina, 2a.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 27/36.14 din 29 martie 2018 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului sectorului de teren aferent casei de locuit din str. Gr. Vieru, 2, cet. Ter Elena”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la modificarea planului geometric cu nr. cadastral 7801117326 din str-la Tineretului, 10.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 39/19.5 din 15 aprilie 2019 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei de locuit din str. D. Bolintineanu, 15, cet. Glavan Veronica”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la aprobarea listei unor bunuri imobile proprietate publică domeniul privat.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la permiterea instituirii servitutului la terenul cu nr. cadastral 7801112049 din str. C. Negruzzi, 2.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la permiterea efectuării proiectului de formare prin separare a terenului delimitat cu nr. cadastral 7801112050 din str. Independenţei, 79a.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

  1. Cu privire la aprobarea cadastrului funciar (fişei cadastrale centralizatoare) la data de 01.01.2020.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Ghenadie Tudos, specialist.

 1. Cu privire la prelungirea contractului de comodat din 06.03.2013 cu IPLT „I. Creangă”.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist

 1. Cu privire la constituirea Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Natalia Cojocari, specialist

 1. Cu privire la Acordul de Parteneriat între Consiliul Municipal Soroca şi Consiliul Raional Soroca.

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Dorina Lisnic, specialist.

 1. Cu privire la constituirea comisiei speciale pentru evaluarea situaţiei patrimoniuluii staţiei de epurare din gestiunea SA „Regia Apă-Canal Soroca”, situată în Ţekinovka, Ucraina.

Iniţiator: Ion Babici, consilier

Raportor: Ion Babici, consilier

 1. Cu privire la Regulamentul privind politicile de stimulare a angajării tinerilor în domeniul public.

Iniţiator: Ion Babici, consilier

Raportor: Ion Babici, consilier

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare AO „Uniunea Naţională a Veteranilor de Război pentru Integritatea şi independenţa Republicii Moldova”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului

Raportor: Elena Focşa, viceprimar

* * *

Această publicație este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova” (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent, Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă APE și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere
RM-UE.

 

Facebook Comments

Share this post