Rezoluția Forumului anual al Democrației Locale din Soroca

Comments: 0 Post Date: decembrie 10, 2020

La Soroca s-a desfășurat Forumul anual al Democrației Locale. Evenimentul, care a ajuns la a doua ediția, este o activitate de totalizare a activității Consiliului Raional pentru Participare din raionul Soroca (CPRS), unde sunt prezentate cele mai semnificative rezultate obținute: cum se asigură transparența în procesul decizional de CPRS, cum se implică CPRS în consultarea Consiliului Raional Soroca referitor la proiectele de decizie, ș.a. Forumul anual al Democrației este realizat în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor și de asigurare a participării societății civile și a sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor raionale. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca are ca scop să faciliteze participarea asociațiilor obștești și a cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze procesul decizional și să responsabilizeze Consiliul Raional Soroca față de comunitate. Consiliul activează în baza unui Regulament, aprobat de Consiliul Raional Soroca prin Decizia Nr. 26/04 din 27 septembrie 2018.

Facebook Comments

Share this post